De raadsgriffier 

De raadsgriffier adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en de raadscommissies bij de uitoefening van hun taken. Zij is aanwezig bij alle raadsvergaderingen en ondertekent de stukken die uitgaan van de raad. Verder is de griffier vooral verantwoordelijk voor de algemene ondersteuning van de raad en de raadsleden.

Jantien Fröling is raadsgriffier van de gemeente Veere. Voor vragen kunt u haar bereiken per e-mailadres griffie@veere.nl

Commissie RO

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie RO? Neem dan contact op met commissiegriffier Jantien Fröling per e-mail via griffie@veere.nl.   

Commissie MO

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie MO? Neem dan contact op met commissiegriffier Astrid Piersma, telefonisch via (0118) 555 411 of per e-mail via awl.piersma@veere.nl.