De raadsgriffier 

De raadsgriffier adviseert en ondersteunt de gemeenteraad en de raadscommissies bij de uitoefening van hun taken. Zij is aanwezig bij alle raadsvergaderingen en ondertekent de stukken die uitgaan van de raad. Verder is de griffier vooral verantwoordelijk voor de algemene ondersteuning van de raad en de raadsleden.

Astrid Piersma is plaatsvervangend raadsgriffier van de gemeente Veere. Voor vragen kunt u haar telefonisch bereiken via (0118) 555 410 of per e-mailadres griffie@veere.nl

Nevenfuncties raadsgriffier

  • Zelfstandig gevestigd register mediator, bezoldigd
  • Lid algemeen bestuur Waterschap Hollandse Delta, bezoldigd
  • Lid classicaal college van visitatoren voor de classis Delta van de Protestantse Kerk Nederland, onbezoldigd
  • Lid kernteam bemiddeling Scouting Nederland, onbezoldigd

Commissie RO

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie RO? Neem dan contact op met commissiegriffier Hielke Onnink, telefonisch via (0118) 555 234 of per e-mail via griffie@veere.nl.   

Commissie MO

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie MO? Neem dan contact op met commissiegriffier Astrid Piersma, telefonisch via (0118) 555 411 of per e-mail via griffie@veere.nl.