Verlenging grafrechten

Op de 13 begraafplaatsen in de gemeente Veere zijn algemene en eigen graven uitgegeven. In de voormalige Walcherse gemeenten werden de graven uitgegeven voor onbepaalde tijd. Maar vanaf 1 april 1998 geldt in de gemeente Veere een uitgiftetermijn van 20 jaar. Dat betekent dat de uitgiftetermijn van de graven die vanaf die datum zijn uitgegeven, vanaf 1 april 2018 verloopt.

Eigen graf

Voor eigen graven betekent de term grafrecht dat de rechthebbende het uitsluitend recht op een graf heeft. Het grafrecht is verleend voor 20 jaar en kan steeds verlengd worden met 10 jaar. De rechthebbende van een eigen graf ontvangt ongeveer een jaar voor het verstrijken van de termijn een brief. Als de rechthebbende ervoor kiest om het grafrecht niet te verlengen dan vervalt het graf aan de gemeente. Nabestaanden hebben dan geen zeggenschap meer over het graf.

Algemeen graf

Voor algemene graven betekent de term grafrecht dat de gemeente gelegenheid biedt om in een graf te begraven. Er is dus geen sprake van een uitsluitend recht dat verlengd kan worden. De gelegenheid tot begraven wordt geboden voor 20 jaar. In deze periode mag er een gedenkteken geplaatst worden en wordt het graf onderhouden. Na 20 jaar vervalt voor de nabestaanden de zeggenschap over het graf. De gemeente kan het gedenkteken verwijderen en het grafoppervlak inzaaien met gras.

Omdat de termijn van 20 jaar voor sommige nabestaanden te kort is, heeft de gemeenteraad besloten om nabestaanden de mogelijkheid te geven om de onderhoudstermijn van een algemeen graf nog 2 keer 10 jaar te verlengen.

Meer informatie

Verordening

Bekijk de Verordening lijkbezorgingsrechten(externe link).

Contact

Wilt u meer weten over de grafrechten? Neem dan contact op met afdeling Dienstverlening via telefoonnummer (0118) 555 444 of e-mailadres uitvaart@veere.nl.