Het Veerse verkeersbeleid is vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP). In dit plan vindt u naast onze visie over de toekomstige verkeersstructuur Walcheren, ook gedetailleerde beschrijvingen over hoe wegen willen inrichten. Het plan legt de basis voor verkeersprojecten en geeft sturing aan het ruimtelijk beleid. 

Bekijk hier het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2.56 MB). 

Meer informatie?

Vragen over het proces of de inhoud? Stuur dan een mail naar verkeer@veere.nl.