Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP)

De gemeenteraad stelde in april 2017 het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (2.56 MB) vast. We kijken terug op een geslaagd project waar diverse partijen hun steentje aan bijdroegen. Binnenkort komt er weer actuele informatie over het project. 

Meer informatie?

Vragen over het proces of de inhoud? Stuur gerust een e-mail aan d.schoonen@veere.nl

afbeelding fases project gemeentelijke verkeers- en vervoersplan