Gemeentegrond gebruiken

Wat is het?

Als u grond van de gemeente wilt gebruiken, heeft u toestemming nodig van de gemeente. Bijvoorbeeld als u gemeentegrond wilt gebruiken:

  • als tuin of wei
  • voor opslag van bouwmaterialen
  • om een container op te plaatsen

Wat kost het?

U bent leges en precariobelasting verschuldigd.

Hoe werkt het?

Als de gemeente akkoord gaat, mag u de grond gebruiken. De gemeente blijft wel eigenaar van de grond.

Wat moet ik doen?

U vraagt de gemeente of u de grond mag gebruiken. Geef daarbij de volgende informatie:

  • waarvoor u de grond wilt gebruiken
  • van wanneer tot wanneer u de grond wilt gebruiken
  • Afmetingen container

Een verzoek wordt schriftelijk ingediend.

Wat heb ik nodig?

  • een geldig identiteitsbewijs
  • een situatieschets van de grond

Met wie kan ik contact opnemen?

Grond gebruiken voor tuin of wei

Cluster Grondgebruik Gemeente Veere
e-mailadres grondzaken@veere.nl

Grond gebruiken voor opslag van bouwmaterialen of plaatsen van een container

Centrale Publieksbalie.
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres gemeente@veere.nl

Groen- en reststrook

Cluster Grondgebruik Gemeente Veere
e-mailadres grondzaken@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier