De gemeente Veere is relatief ‘stil’; met het geluidbeleid willen we dit geluidskarakter van het gebied behouden. Aan de andere kant willen we bepaalde ontwikkelingen, binnen milieugrenzen, toch mogelijkheden geven. In het geluidbeleid geven we aan wat de geluidskwaliteit in een gebied is of moet worden. Hieronder vindt u de geluidskaart en -nota van de gemeente Veere.

Meer informatie

Voor vragen of informatie kunt u terecht bij Sjacky Vasseur via telefoon (0118) 555 462 of mail s.vasseur@veere.nl.