Het Donker & Licht beleid bestaat uit drie verschillende gebieden: groen, geel en oranje:

 • groen: gebieden die nog van nature donker zijn
 • oranje: overgangslocaties zoals paviljoens of strandslaaphuisjes die licht nodig hebben terwijl ze zich bevinden in een donker gebied
 • geel: deze gebieden hebben nu al relatief veel licht, zoals de boulevards

Groen is donkergebied 

Deze donkere gebieden wil de gemeente donker houden en maken deel uit van:

 1. Natura2000 de Manteling, of
 2. Natura2000 de Voordelta (inclusief strand vanaf Westkapelle tot en met Vrouwenpolder)
 3. Natuur Netwerk Zeeland (NNZ) (voorheen de Ecologische Hoofd Structuur)

Hier mag geen licht.

Wat zijn 'donkere gebieden' onder dit ontwerpbeleid?

 • Alle duinovergangen en paden in Natura2000 de Manteling
 • Alle duinovergangen en paden in andere gebieden, die niet (direct) leiden naar strandpaviljoens
 • Alle parkeerplaatsen in het gehele gebied
 • Het gehele strand met uitzondering van de overgangs- en lichte gebieden, zowel het noordwestelijke deel (Natura2000 gebied de Voordelta) als het zuidwestelijke deel (vanwege natuur, landschap en de scheepvaart)

Geel is gebied met verlichting 

In deze gebieden is al meer licht en er is daarom meer ruimte (dan in de twee andere categorieën) voor extra verlichting mits bescheiden en functioneel. Ten opzichte van de andere twee categorieën maakt een groter aantal personen gebruik van de openbare ruimte en is de diversiteit aan functies groter. Omdat er al meer licht is, heeft extra licht relatief minder negatieve impact. Echter, doel is ook in deze gebiedscategorie dat bestaande én nieuwe verlichting bewust en bescheiden is.

Wat zijn 'gebieden met verlichting' onder dit ontwerpbeleid?

 • De boulevards van de kernen Westkapelle, Zoutelande en Domburg.

Bewust verlichten

Ook in de ‘gele’ gebieden worden partijen gevraagd om bewust te verlichten. Op het moment dat verlichting aan vernieuwing toe is, kan gekozen worden voor verlichting die beter naar beneden schijnt, energiezuinig is, qua lichtkleur aansluit op de omgeving, en in de late avond wordt teruggedimd of zelfs uitgeschakeld.

Oranje is overgangsgebied

In deze gebieden of rond deze locaties is donker het uitgangspunt maar zijn er redenen voor beperkt licht. Vanwege de functie van deze locaties is er verlichting nodig.

Wat zijn 'overgangsgebieden' onder dit ontwerpbeleid?

 • Alle strandpaviljoens, strandslaaphuisjes en locaties automatische externe defibrillator (AED)
 • Landgoederen, agrarische bedrijven en recreatieve bedrijven gelegen in Natura2000 of Natuur Netwerk Zeeland gebied
 • Trappen die deel uitmaken van duinovergangen buiten de Manteling
 • Korte stukken (maximaal 200 meter in maximaal 2 delen verdeeld) langs duinpaden die (direct) leiden naar strandpaviljoens en niet gelegen zijn in Natura2000 de Manteling