Gapinge

Het pittoreske Gapinge is te herkennen aan de boerenhuizen met groen-witte luiken en de zwart-witte schuurdeuren. Het dorp is de kleinste kern van de gemeente Veere en ligt midden op het Walcherse platteland. Geïsoleerd is het niet. Veere is dichtbij. En ook in Gapinge zelf wonen betrokken inwoners met een groot saamhorigheidsgevoel. De kerk heeft een prominente plaats in het dorp.

Zeeuwse tradities

Gapinge is dé plek om de Zeeuwse traditie te beleven. Elk jaar organiseren de dorpelingen het ringrijden, een folkloristische Zeeuwse volkssport en een waar spektakel in Gapinge! Vanaf een paard proberen de deelnemers een lans door een ijzeren ring te steken. De top van het ringrijden komt uit Gapinge.

Wist u dat Gapinge

  • jaarlijks de Gapingse dag organiseert;
  • twee vliedbergen heeft, net buiten het dorp, die beschermde monumenten zijn;
  • een hervormde kerk heeft die onder andere voor cd-opnames wordt gebruikt;
  • in 2016 800 jaar bestond.

Dorpsraad Gapinge

Gapinge heeft een Dorpsraad. Deze Dorpsraad Gapinge(externe link):

  • behartigt de belangen van de inwoners;
  • signaleert behoeften en wensen van de inwoners;
  • geeft (on)gevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Kernambtenaar

Heeft u een algemene vraag over uw kern? Stel deze aan de kernambtenaar. Voor Gapinge is dit Petra de Witte. Zij is per mail bereikbaar via p.de.witte@veere.nl

Kernwethouder

Wethouder Van Houten is kernwethouder van Gapinge.