Fietsers op voetpaden

Uit het onderzoek naar de kleine ergernissen bleek een deel van onze inwoners zich te ergeren aan fietsers op wandelpaden. Ook het fietsen op de duinpaden wordt door voetgangers als hinderlijk ervaren. 

Welke regels gelden er voor het fietsen?

Voor het fietsen in onze gemeente zijn vele kilometers fietspad aangelegd. Maak hier gebruik van. Fietsen op wandelpaden is verboden. Dit staat in artikel 5 van het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990). Voor de duinen geldt dat alle paden en wegen op en over de duin voetpaden zijn. Hier mag dus niet gefietst worden. 

Wat zij de regels voor fietsen dan precies? 

Specifieke regels voor fietsen staan in artikel 5 van het RVV 1990. 

  1. Fietsers gebruiken het verplichte fiets of fiets/bromfietspad.
  2. Zij gebruiken de rijbaan indien een verplicht fietspad of een fiets/bromfietspad ontbreekt. 
  3. Zij mogen het onverplichte fietspad gebruiken. Bestuurders van snorfietsen uitgerust met een verbrandingsmotor mogen het onverplichte fietspad slechts gebruiken met uitgeschakelde motor. 
  4. Bestuurders van fietsen op meer dan twee wielen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter en van fietsen met aanhangwagen die met inbegrip van de lading breder zijn dan 0,75 meter mogen de rijbaan gebruiken. 
  5. Bestuurders vanaf 16 jaar van snorfietsen als bedoeld in ‘artikel 1, eerste lid, onderdeel e, subonderdeel d, van de wet’ mogen het trottoir en het voetpad gebruiken indien zij beschikken over een gehandicaptenparkeerkaart of een bij ministeriële regeling aangewezen kaart ten behoeve van het vervoer van gehandicapten. 
  6. Het eerste lid, het tweede lid en het vierde lid gelden niet voor bestuurders als bedoeld in het zesde lid.

Fietsen op voet- en wandelpaden is dus niet toegestaan en is volgens artikel 92 RVV 1990 een strafbaar feit. 

Wat kunt u doen?

Houdt u aan het gebruik de fietspaden en MTB-routes en rijdt niet op wandelpaden. Ervaart u overlast van fietsers, spreek ze dan aan. 

Wat doet de gemeente? 

De gemeentelijke BOA’s controleren in samenwerking met Staatsbosbeheer op mountainbikers in natuurgebieden. Vanuit het project kleine ergernissen wordt in Domburg extra gecontroleerd op het fietsen op de duinpaden. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het project kleine ergernissen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0118) 555 444 of e-mail cpb@veere.nl.