Als u een evenement wilt organiseren, heeft u een vergunning nodig van de gemeente. Dit geldt bijvoorbeeld voor een braderie, kermis, optocht of festival. Voor kleine evenementen, zoals een straatfeest of een buurtbarbecue, is een melding doen bij de gemeente vaak al genoeg.

Vergunning voor groot evenement aanvragen (DigiD of eHerkenning)

Vergunning voor klein evenement aanvragen (DigiD of eHerkenning)

Wat moet ik doen?

 • Vraag de vergunning aan bij de gemeente.
 • Voor grote evenementen doet u dit minstens 16 weken van tevoren. Voor middelgrote evenementen doet u dit minstens 8 weken van tevoren.
 • Als u alleen een melding hoeft te doen, doet u dit minstens 1 week van tevoren.
 • Geef de volgende informatie:
  • naam van de organisator
  • naam van de contactpersoon op het evenement
  • omschrijving van activiteiten op het evenement
  • datum en tijdstip van het evenement
  • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
  • verwachte aantal bezoekers of deelnemers
  • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
  • of er straten afgesloten moeten worden
  • verwachte geluid (soort, tijd, locatie)
  • manier van stroomvoorziening
  • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
  • tekening van het evenemententerrein of de route van bijvoorbeeld een optocht
  • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
  • hoe en door wie het terrein of de route na afloop wordt schoongemaakt

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Het kan zijn dat u zich moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • een maximum aantal personen
 • een bepaalde begin- en eindtijd
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
 • geen grote voorwerpen plaatsen

Welke eisen en voorwaarden zijn er?

Van een groot evenement is sprake als aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

 • er is sprake van gebundelde vergunningen.
 • er worden wegen en/of straten afgesloten.
 • het evenement heeft een (boven)regionale uitstraling.
 • er is sprake van een gevaarlijke sport.
 • inzet politie, brandweer, veiligheidsregio of GHOR is noodzakelijk.

De voorwaarden voor een klein evenement zijn:

 • het aantal bezoekers is niet meer dan 100 personen.
 • het evenement vindt plaats tussen 07:00 uur en 23:00 uur.
 • er wordt geen muziek ten gehore gebracht voor 07:00 uur of na 23:00 uur.
 • de melding is minimaal 3 weken voor het evenement ingediend.
 • slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 m2 per object met een maximum van 50 m2
 • het evenement vindt plaats op een plein of een grasveld in de buurt (niet op straat, fietspad of parkeerplaats waar het evenement het verkeer en hulpdiensten belemmert).
   

Wat heb ik nodig?

 • Plattegrond van het evenemententerrein.
 • Indien er tijdelijke bouwwerken worden geplaatst. Tekeningen van tijdelijke bouwwerken.
 • Indien er een tent wordt geplaatst. Een plattegrond van de tent. 
  Deze moet de volgende gegevens bevatten.
  • afmetingen
  • locatie van de (nood)uitgangen en maatvoering
  • locatie brandblussers
  • afstand tent tot de bebouwing (moet minimaal meter zijn)
  • aantal personen die op hetzelfde moment in de tent aanwezig zijn
 • Indien er zwak-alcoholische dranken worden verstrekt.
  • Verklaring sociale hygiëne van de leidinggevende(n).
  • Geldige kopie paspoort of ID van de leidinggevende(n).
 • De gemeente kan tijdens de aanvraag om extra stukken vragen.
   

Heb ik nog andere vergunningen of ontheffingen nodig?

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Denk bijvoorbeeld aan de onderstaande vergunningen en ontheffingen:

Wilt u met sportmotoren het geluidsniveau overschrijden op een evenement of sportterrein? Dan moet u een ontheffing aanvragen bij de provincie.

Hoelang duurt het?

 • U ontvangt binnen 8 weken bericht van de gemeente of u de vergunning krijgt.
 • Voor middelgrote evenementen ontvangt u binnen 6 weken bericht.

Melding klein evenement

U krijgt bericht als de gemeente wil dat u zich aan bepaalde regels houdt. Ook als zij uw evenement verbiedt, krijgt u bericht. Dit bericht krijgt u binnen 5 werkdagen nadat u uw melding heeft gedaan.

Wat kost het?

De legeskosten bedragen:

 • voor een klein evenement: € 28,50
 • voor een groot evenement: € 107,00
 • voor een klein evenement met een liefdadig of ideëel doel: gratis

Met wie kan ik contact opnemen?

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl

Vergunning voor het plaatsen van driehoeksborden aanvragen

Wilt u reclame maken voor een evenement via driehoeksborden om lantaarnpalen? Dan heeft u een vergunning nodig. Vraag een vergunning minimaal 3 weken van tevoren online bij ons aan. De legeskosten voor de vergunning bedragen  € 119,-.

Een vergunning voor driehoeksreclameborden wordt verleend op grond van artikel 2:42 van de Algemene plaatselijke verordening. En op grond van de sneltoetscriteria reclamenota gemeente Veere, mag u uitsluitend driehoeksborden plaatsen. Aan deze vergunning zijn de volgende voorschriften verbonden.

 • de vergunning is voor maximaal 2 weken geldig;
 • u plaatst uitsluitend ijzeren/stalen driehoeksborden;
 • sandwichborden of andere (reclame)uitingen zijn niet toegestaan;
 • u mag maximaal 4 borden plaatsen in de plaats waar het evenement gehouden wordt. In de andere keren mogen er maximaal 2 worden geplaatst;
 • u mag geen borden plaatsen in de kern Veere;
 • de driehoeksborden bevestigt u uitsluitend aan lantaarnpalen;
 • het gebruik van andere gemeentelijke eigendommen voor het plaatsen van reclame-verwijzingsborden e.d. is niet toegestaan. Ook is het niet toegestaan aanplakbiljetten op gemeentelijke eigendommen te bevestigen;
 • u zorgt ervoor dat de borden op een afstand van minimaal 0,50 meter en, waar mogelijk, op een afstand van 1 meter uit de zijkant van de rijbaan worden geplaatst. Hieraan geeft u direct gevolg;
 • met het oog op de verkeersveiligheid kunnen kan de gemeente Veere borden onmiddellijk laten verwijderen;
 • de borden mogen andere geplaatste borden niet aan het oog onttrekken;

Direct aanvragen

Het aanvragen van een vergunning kan via de onderstaande knop. Let op: dit kan alleen via DigiD of eHerkenning. 

Vergunning voor het plaatsen van driehoeksborden aanvragen (DigiD of eHerkenning)