Wat is het?

Vergunning voor groot evenement aanvragen

Vergunning voor klein evenement aanvragen (DigiD)

Vergunning voor klein evenement aanvragen (EHerkenning)

Wilt u een sportwedstrijd, evenement, popconcert of fancy-fair organiseren dan heeft u een evenementenvergunning nodig. De vergunning kunt u aanvragen in de gemeente waar het evenement plaats vindt. De gemeente kan onder specifieke voorwaarden een vergunning verlenen.

Wat kost het?

De legeskosten bedragen:

 • voor een klein evenement:  € 25,25
 • voor een groot evenement: € 93,70
 • voor een klein evenement met een liefdadig of ideeël doel: gratis

 Van een groot evenement is sprake als aan één van de volgende criteria wordt voldaan:

 • er is sprake van gebundelde vergunningen;
 • er worden wegen en/of straten afgesloten;
 • het evenement heeft een (boven)regionale uitstraling;
 • er is sprake van een gevaarlijke sport;
 • inzet politie, brandweer, veiligheidsregio of GHOR is noodzakelijk.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. De gemeente kan een groot of klein evenement ook verbieden.

Het kan ook zijn dat u zich bij een evenement moet houden aan bepaalde regels, zoals:

 • maximaal aantal personen
 • vastgestelde begin- en eindtijd
 • geen muziek voor of na bepaald tijdstip
 • geen activiteiten op de weg of die het verkeer storen
 • geen grote voorwerpen plaatsen

Wat moet ik doen?

U vraagt de vergunning voor een groot evenement aan bij de gemeente. Doe dit ongeveer 12 weken van tevoren.

Ook de melding van een klein evenement doet u bij de gemeente. Doe dit ongeveer 6 weken van tevoren.

Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • naam van de organisator
 • naam van de contactpersoon op het evenement
 • omschrijving van activiteiten op het evenement
 • datum en tijdstip van het evenement
 • datum en tijdstip van het opbouwen en afbouwen van het evenement
 • verwacht aantal bezoekers of deelnemers
 • beschikbare hulpploegen, zoals EHBO en beveiliging
 • of er straten afgesloten moeten worden
 • verwachte geluidsproductie (soort, tijd, locatie)
 • wijze van stroomvoorziening van het evenement
 • of u zwak-alcoholhoudende dranken schenkt
 • tekening van het terrein of de route
 • technische gegevens over bouwwerken op het evenemententerrein
 • hoe en door wie het terrein na afloop wordt schoongemaakt

Andere vergunningen of ontheffingen

Het kan zijn dat u nog andere vergunningen of ontheffingen moet aanvragen. Bijvoorbeeld een parkeerontheffing of ontheffingen voor het schenken van alcohol of het afsteken van vuurwerk.

Met wie kan ik contact opnemen?

Sandra Reijnhoudt
telefoonnummer (0118) 555 409
e-mail SMG.Reijnhoudt@veere.nl

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl

Henk Davidse
telefoonnummer (0118) 555405
e-mail h.davidse@veere.nl

Regelgeving

 • Algemene Plaatselijke Verordening

Heeft u gevonden wat u zocht?

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier

Tanja Davidse

Tanja Davidse - Engelvaart 

Medewerker Publieksbalie