Evaluatie aanbesteding door leverancier

Met onderstaande enquête kan een leverancier die heeft deelgenomen aan een aanbesteding deze op eenvoudige wijze beoordelen. De resultaten worden gebruikt om toekomstige aanbestedingen te verbeteren.

Enquête