Vaststelling beheersverordening Dishoek-Kaapduinseweg en John O. Forfarstraat

De gemeenteraad heeft op 28 januari 2016 de beheersverordening 'Dishoek-Kaapduinseweg en John O. Forfarstraat' vastgesteld. De beheersverordening neemt de omgevingsvergunningen van de diverse recreatieprojecten op via een integrale en samenhangende regeling. Voor het project 'Duinresidentie Klein Dishoek' (voormalig 'Pannenkoekenhuisje') biedt de beheersverordening, in aanvulling en binnen de omgevingsvergunning, ruimte voor twee extra appartementen. De beheersverordening treedt in werking in plaats van het bestemmingsplan 'Veere-Dishoek' voor wat betreft het (plan)gebied van de beheersverordening.