Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK)/Welstandscommissie

Gaat u bouwen of verbouwen in de gemeente Veere? Dan kan het zijn dat u te maken krijgt met de commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Deze commissie beoordeelt ingediende (vooroverlegAANVRAAG)bouwplannen. Daarbij kijkt de commissie naar de vormgeving van een gebouw. En of het bouwwerk in de omgeving past. Kleine bouwplannen worden getoetst door een ambtenaar op grond van de Nota ruimtelijke kwaliteit 2016link naar pdf bestand (3.276 KB). 

Werkwijze van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Eens in de drie weken op donderdag vergadert de commissie. Bouwplannen die uiterlijk de vrijdag daarvoor zijn ingediend, worden dan beoordeeld. Reguliere bouwplannen worden eerst getoetst aan het bestemmingsplan. Voldoen deze aan het bestemmingsplan? Dan legt de gemeente deze voor aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Ga direct naar de agenda Welstand

Wat is architectonisch wenselijk?

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit doet dit op basis van de Nota ruimtelijke kwaliteit 2016link naar pdf bestand (3.276 KB). Deze nota beschrijft wat er wel en niet wenselijk is voor de architectuur: wat kan architectonisch gezien wel of niet in de gemeente Veere als u gaat bouwen of verbouwen?

Een voorlopig oordeel aanvragen

Voor sommige (ver)bouwplannen heeft u een omgevingsvergunning nodig. Zodra u de beslissing hierover krijgt, weet u ook of uw bouwplan voldoet aan de welstandseisen. Wilt u van tevoren weten of uw bouwplan voldoet aan de eisen van welstand? Vraag dan een voorlopig oordeel aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit. Daarvoor levert u het volgende aan:

  • Tekeningen van de gewenste bebouwing.
  • Details over het uiterlijk van de bebouwing.
  • Kleurenfoto's van de huidige situatie en aangrenzende bebouwing.
  • Gegevens over de bouwmaterialen en kleuren die u wilt gebruiken.

Samenstelling Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

De commissie bestaat uit een voorzitter, een architect en een secretaris. Op dit moment is de commissie als volgt samengesteld:

  • De heer W. de Jonge (voorzitter, architect)
  • De heer A. Cloïn (architect)
  • De heer P.L.I. de Vos (secretaris)

Monumentendeskundigen

  • De heer M. Moerland (historicus)
  • Mevrouw S. Linders 

De uitslag

De uitslag van de bouwplannen die de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit heeft behandeld, staan de maandag na de vergadering op deze website. U kunt de uitslag vinden in de Agenda CRK. Heeft de commissie uw aanvraag beoordeeld? Dan delen wij u de uitslag schriftelijk mee. Telefonisch overleg is mogelijk na de schriftelijke uitslag.

Meer weten?

Meer informatie over bouwen en wonen in de gemeente Veere vindt u op onze website. Wilt u iets onder de aandacht brengen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit? Of heeft u vragen over de werkwijze van de commissie? Dan kunt u terecht bij Pieter de Vos, via telefoonnummer (0118) 555 276 of per e-mailadres pli.de.vos@veere.nl.