Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) adviseert de gemeenteraad over ruimtelijke ordening, het milieu en de veiligheid.

Onderwerpen

De commissie RO behandelt onderwerpen die te maken hebben met:

  • Bestuur en ondersteuning
  • Veiligheid
  • Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Economie
  • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De commissie RO adviseert de gemeenteraad over deze onderwerpen. Leggen we een nieuwe weg aan, passen we een bestaand bestemmingsplan aan, investeren we in duurzaamheid; allemaal voorbeelden van vragen waarover de commissie RO meedenkt.

Samenstelling commissie RO

De leden van de commissie RO zijn: 

Samenstelling Commissie RO
Functie/partijLedenPlaatsvervangend
VoorzitterP.H.L.J. MeijsJ.W. Sanderse
SGP/ChristenUnieA.W. Maris
SGP/ChristenUnieM. v.d. Bosse
SGP/ChristenUnieA.L. Jacobse
CDAB. van Hese
CDAL.C. MeijersA. Wielemaker
PvdA/GroenLinksI. Rijken
PvdA/GroenLinksT. Lievense
PvdA/GroenLinksP. Blom
VVDM. Osté-AarnoutseR. van Houten
VVDC.C.W. van den Berge
DTVJ. de Buck
DTVS. Sparreboom
Lijst van KervinckS. van Kervinck
GriffierJ. FrölingA.W.L. Piersma

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie RO? Neem dan contact op met commissiegriffier Jantien Fröling, telefonisch via (0118) 555 410 of per e-mail via griffie@veere.nl

Vergaderdata en stukken kunt u vinden in de vergaderkalender.