Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) adviseert de gemeenteraad over ruimtelijke ordening, het milieu en de veiligheid.

Onderwerpen

De commissie RO behandelt onderwerpen die te maken hebben met:

  • Bestuur en ondersteuning
  • Veiligheid
  • Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Economie
  • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De commissie RO adviseert de gemeenteraad over deze onderwerpen. Leggen we een nieuwe weg aan, passen we een bestaand bestemmingsplan aan, investeren we in duurzaamheid; allemaal voorbeelden van vragen waarover de commissie RO meedenkt.

Samenstelling commissie RO

De leden van de commissie RO zijn: 

Fractie/functie

Leden

Plaatsvervangend

Voorzitter

Niels te Sligte

Peter Meijs

SGP

Jaap Melse

Niels te Sligte

Sander Jacobse

Leon Mulder

Adriaan Wisse*

Perry de Visser*

ChristenUnie

René Molenaar

Peter Kemp*

CDA

Pieter Wisse

Johan Sanderse

D66

Jacco van Maldegem

Marion van Stiphout*

PvdA/GroenLinks

Jos van Eijk

VVD

Marja Osté

Ad van Broekhoven

HVV

Patrick Sins

Stijn van Kervinck

Jan Meerwaldt*

DTV

José de Buck 

Gert Stevense 

Griffier

Maarten Rossen

Astrid Piersma

*= steunfractielid 

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie RO? Neem dan contact op met commissiegriffier de heer M.Rossen via telefoonnummer (0118) 555 173 of mail naar griffie@veere.nl

Vergaderdata en stukken kunt u vinden in de vergaderkalender(externe link).