Commissie Ruimtelijke Ontwikkeling

De commissie Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) adviseert de gemeenteraad over ruimtelijke ordening, het milieu en de veiligheid.

Onderwerpen

De commissie RO behandelt onderwerpen die te maken hebben met:

  • Bestuur en ondersteuning
  • Veiligheid
  • Verkeer, vervoer en waterstaat
  • Economie
  • Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing

De commissie RO adviseert de gemeenteraad over deze onderwerpen. Leggen we een nieuwe weg aan, passen we een bestaand bestemmingsplan aan, investeren we in duurzaamheid; allemaal voorbeelden van vragen waarover de commissie RO meedenkt.

Samenstelling commissie RO

De leden van de commissie RO zijn: 

Samenstelling Commissie RO
Functie/partij Leden Plaatsvervangend
Voorzitter P.H.L.J. Meijs J.W. Sanderse
SGP/ChristenUnie A.W. Maris  
SGP/ChristenUnie M. v.d. Bosse  
SGP/ChristenUnie A.L. Jacobse  
CDA B. van Hese  
CDA L.C. Meijers A. Wielemaker
PvdA/GroenLinks I. Rijken  
PvdA/GroenLinks T. Lievense  
PvdA/GroenLinks P. Blom  
VVD M. Osté-Aarnoutse R. van Houten
VVD C.C.W. van den Berge  
DTV J. de Buck  
DTV S. Sparreboom  
HART VOOR VEERE S. van Kervinck  
Griffier J. Fröling H. Onnink 

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie RO? Neem dan contact op met commissiegriffier Hielke Onnink, telefonisch via (0118) 555 234 of per e-mail via griffie@veere.nl

Vergaderdata en stukken kunt u vinden in de vergaderkalender.