Commissie Maatschappelijk Ontwikkeling

De commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) adviseert de gemeenteraad over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkeling en economische zaken.

Onderwerpen

De commissie MO behandelt voorstellen die gaan over:

  • Onderwijs
  • Sport, cultuur en recreatie
  • Sociaal domein
  • Volksgezondheid en milieu

De commissie MO adviseert de gemeenteraad over deze onderwerpen. Krijgt het onderwijs meer geld, gaan we investeren in nieuwe woningen, worden de speeltuinen opgeknapt; het zijn allemaal onderwerpen waarover de commissie MO meedenkt.

Samenstelling commissie MO

De leden van de commissie MO zijn: 

Samenstelling Commissie MO
Functie/partijLedenPlaatsvervangend
VoorzitterB.van Hese
SGP/ChristenUnieJ.M.I. Wisse
SGP/ChristenUnieA.N. te Sligte
CDAH.M. van Os-Koevoets
CDAJ.W. Sanderse
PvdA/GroenlinksP.H.L.J. Meijs
PvdA/GroenLinksA. van Vliet
VVDC.C.W. van den BergeR. van Houten
VVDL.V.M. van den Berg
Lijst van KervinkS. van Kervinck
GriffierA.W.L. PiersmaJ. Fröling

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie MO? Neem dan contact op met commissiegriffier A. Piersma, telefonisch via (0118) 555 411 of per e-mail via awl.piersma@veere.nl

Vergaderdata en stukken kunt u vinden in de vergaderkalender.