Commissie Maatschappelijk Ontwikkeling

De commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) adviseert de gemeenteraad over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkeling en economische zaken.

Onderwerpen

De commissie MO behandelt voorstellen die gaan over:

  • Onderwijs
  • Sport, cultuur en recreatie
  • Sociaal domein
  • Volksgezondheid en milieu

De commissie MO adviseert de gemeenteraad over deze onderwerpen. Krijgt het onderwijs meer geld, gaan we investeren in nieuwe woningen, worden de speeltuinen opgeknapt; het zijn allemaal onderwerpen waarover de commissie MO meedenkt.

Samenstelling commissie MO

De leden van de commissie MO zijn: 

Samenstelling Commissie MO
Functie/partij Leden Plaatsvervangend
Voorzitter B. van Hese  
SGP/ChristenUnie J.M.I. Wisse  
SGP/ChristenUnie A.N. te Sligte  
CDA H.M. van Os-Koevoets  
CDA J.W. Sanderse  
PvdA/Groenlinks P.H.L.J. Meijs  
PvdA/GroenLinks A. van Vliet  
VVD C.C.W. van den Berge R. van Houten
VVD L.V.M. van den Berg  
DTV C.A. den Hamer  
HART VOOR VEERE S. van Kervinck  
Griffier A.W.L. Piersma  

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie MO? Neem dan contact op met commissiegriffier A. Piersma, telefonisch via (0118) 555 411 of per e-mail via awl.piersma@veere.nl

Vergaderdata en stukken kunt u vinden in de vergaderkalender.