Commissie Maatschappelijk Ontwikkeling

De commissie Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) adviseert de gemeenteraad over onderwerpen die te maken hebben met maatschappelijke ontwikkeling en economische zaken.

Onderwerpen

De commissie MO behandelt voorstellen die gaan over:

  • Onderwijs
  • Sport, cultuur en recreatie
  • Sociaal domein
  • Volksgezondheid en milieu

De commissie MO adviseert de gemeenteraad over deze onderwerpen. Krijgt het onderwijs meer geld, gaan we investeren in nieuwe woningen, worden de speeltuinen opgeknapt; het zijn allemaal onderwerpen waarover de commissie MO meedenkt.

Samenstelling commissie MO

De leden van de commissie MO zijn: 

Fractie/functie

Leden

Plaatsvervangend

Voorzitter

Sander Jacobse 

Marja Osté 

SGP

Niels te Sligte

Jaap Melse

Leon Mulder

Sander Jacobse

Perry de Visser*

Adriaan Wisse*

ChristenUnie

René Molenaar

Peter Kemp*

CDA

Johan Sanderse

Pieter Wisse

Henny van Os*

D66

Jacco van Maldegem

Marion van Stiphout*

PvdA/GroenLinks

Peter Meijs

Jos van Eijk

VVD

Paul Barendrecht

Marja Osté

HVV

Tim de Kraker 

Stijn van Kervinck

Jan Meerwaldt*

DTV

Gert Stevense 

José de Buck 

Griffier

Astrid Piersma

Maarten Rossen

* = steunfractielid 

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de commissie MO? Neem dan contact op met griffier mevrouw A. Piersma, telefonisch via (0118) 555 411 of per e-mail via griffie@veere.nl

Vergaderdata en stukken kunt u vinden in de vergaderkalender(externe link).