Wilt u zelf een onderwerp of een voorstel plaatsen op de agenda van de gemeenteraad? Dat kan met het burgerinitiatief.

Indienen burgerinitiatief

Het indienen van een burgerinitiatiefvoorstel moet gedragen worden binnen de samenleving. Het is dan ook niet de bedoeling dat een enkele burger hiervan gebruik kan maken. Het burgerinitiatief moet minimaal ondertekend zijn door 50 ondersteuningsverklaringen. Dit initiatiefrecht is voor alle kiesgerechtigden en voor personen vanaf 16 jaar.

Formulier burgerinitiatief

Wat komt niet in aanmerking voor burgerinitiatief?

  • Individuele klachten en bezwarenprocedures.
  • Onderwerpen waarover de raad al een beslissing heeft genomen.

Informatie burgerinitiatief

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over burgerinitiatief? Neem dan contact op met Astrid Piersma, telefonisch via (0118) 555 411 of per e-mail via griffie@veere.nl