Wat is het?

Verblijft u in Nederland maar heeft u (tijdelijk) geen vast woonadres, dan moet u zich inschrijven op een briefadres. U woont dan niet feitelijk op dat adres maar u ontvangt daar wel uw post. Degene die er woont en staat ingeschreven moet dan zorgen dat u die post ook ontvangt.

Als u wel een vast woonadres heeft maar dat adres is een (zorg)instelling, dan heeft u de keuze tussen inschrijven op het woonadres of een briefadres. Een briefadres is dan niet verplicht, maar het kan soms wel praktisch zijn.

Hoe werkt het?

Een briefadres is geen keuze maar alleen mogelijk als u aantoonbaar niet over een woonadres beschikt. Een briefadres is wel een keuze als u in een (zorg)instelling verblijft.

Een briefadres is mogelijk bij een familielid, vriend of kennis in heel Nederland. Voor het ophalen van de post is het natuurlijk handig dat het briefadres in de buurt is, maar dat is geen voorwaarde. De briefadresgever moet altijd toestemming geven voor een briefadres. De briefadresgever ontvangt voor u de post, denk hierbij aan:

  • brieven
  • belastingformulieren
  • facturen
  • stempas
  • dagvaarding

U maakt met de briefadresgever afspraken over het doorsturen of ophalen van de post. Een postbus als briefadres is niet mogelijk.

Wie kan een briefadres aanvragen

De betrokkene zelf, dat is de persoon die geen woonadres heeft of de persoon die in een instelling woont of gaat wonen.
Ouders, voogden en verzorgers van jongeren tot 16 jaar die een briefadres nodig hebben.

Briefadres aanvragen voor een ander

Een meerderjarige gemachtigde kan voor de betrokkene een briefadres aanvragen.
 

Wat moet ik doen?

Als u uw adres wijzigt dan bent u verplicht om hiervan aangifte te doen. U doet hiervoor aangifte in de gemeente van het nieuwe woonadres of briefadres. Als u zelf geen aangifte doet dan moet de gemeente uw adres ambtshalve wijzigen. Afhankelijk van uw situatie is dat dan een woonadres of een briefadres.

Houdt u er rekening mee dat u een bestuurlijke boete van maximaal € 325,00 kunt krijgen, als u uw aangifteplicht niet nakomt. Zie voor meer informatie hierover de Beleidsregel Bestuurlijke Boete BRP.

Voor de aanvraag briefadres in de gemeente Veere moet u eerst het Informatieformulier briefadres invullen. De vragen in het informatieformulier zijn bedoeld om vast te stellen of u voldoet aan de voorwaarden voor inschrijving op een briefadres, zoals bedoeld in de Wet Basisregistratie personen (BRP). 

Op basis van het door u ingevulde formulier beoordeelt de medewerker BRP of u aan de voorwaarden voor een briefadres voldoet. Als u daaraan voldoet dan ontvangt u een e-mail met daarin de mogelijkheid en instructie voor de aangifte adreswijziging briefadres. In deze e-mail is ook een link opgenomen voor het formulier Toestemming briefadres. De briefadresgever geeft zijn toestemming door het invullen van dit formulier. Meer informatie hierover leest u in de mail. 

Als u aangifte moet doen voor inschrijving op een briefadres maar u kunt hiervoor van niemand toestemming krijgen, dan schrijft de gemeente u ambtshalve in op een gemeentelijk briefadres. Daarvoor onderzoekt de gemeente eerst of er geen andere mogelijkheden voor een briefadres zijn. De gemeente vraagt u hiervoor informatie te verstrekken en zo nodig bewijsstukken te overleggen

Een ambtshalve inschrijving is een besluit waartegen u bezwaar kunt maken. De gemeente stuurt u in dat geval eerst een voorgenomen besluit. U heeft dan de mogelijkheid om uw zienswijze daarover te geven. Daarna neemt de gemeente een besluit over de ambtshalve inschrijving. De datum van inschrijving is dan de datum van het voorgenomen besluit. 

Wat heb ik nodig?

  • Een ingevuld en ondertekend aangifteformulier briefadres (alleen op aanvraag te verkrijgen)
  • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (als u bij de digitale aanvraag geen DigiD gebruikt)
  • Schriftelijke toestemming van de briefadresgever (op het aangifteformulier)
  • Een kopie van het geldig identiteitsbewijs van de briefadresgever (als er geen DigiD wordt gebruikt in het digitale toestemmingsformulier)

Met wie kan ik contact opnemen?

Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mail cpb@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier