Wat is het?

Voor het toepassen en hergebruik van bouwstoffen zijn regels gesteld in het Besluit Bodemkwaliteit. Dit besluit is per 1 juli 2008 in werking getreden en vervangt daarmee het vorige Bouwstoffenbesluit. Het Besluit Bodemkwaliteit heeft tot doel om de kwaliteit van de bodem en het water te beschermen tegen verontreiniging uit steenachtige materialen, inclusief grond en baggerspecie.

Hoe werkt het?

Primaire bouwstoffen

Primaire bouwstoffen komen uit de natuur, zoals grond, grind, kalksteen en daaraan verwante producten.

Secundaire bouwstoffen

Secundaire bouwstoffen worden niet uit de natuur gewonnen. Deze materialen zijn (rest)producten die ontstaan bij productieprocessen of bij het slopen van oude werken. Voorbeelden zijn fosforslakken, bouw- en sloopafval, zeefzand, brekerzand en AVI bodemassen.

Aanpassing bouwvoorschriften en bestekken

Door het Besluit Bodemkwaliteit (hoofdstuk 3, bouwstoffen) zullen bouwvoorschriften en bestekken aangepast moeten zijn op de regels van het Besluit Bodemkwaliteit (hoofdstuk 3, bouwstoffen) en de bijbehorende wetgeving.

Het Besluit Bodemkwaliteit (hoofdstuk 3, bouwstoffen) stelt voorschriften over het toepassen van primaire en secundaire bouwstoffen en grond in een werk.

Wat valt niet onder de werking?

  • Het tijdelijk verplaatsen of wegnemen van bouwstoffen en deze vervolgens op of nabij dezelfde plaats terugbrengen.
  • Het toepassen van bouwstoffen binnen een gebouw.

Toegepaste stoffen moeten voldoen aan de volgende eisen:

  • erkende kwaliteitsverklaring.
  • partijkeuring.
  • overige bewijsmiddelen.

Digitaal melden van grondtoepassingen

Alle toepassingen van hergebruik van grond, gebroken puin of zand op of in de bodem moet worden gemeld. U kunt dit gratis melden via de website van 't Zeeuws Bodemvenster.

Wat moet ik doen?

U bent van plan grond- en/of bouwstoffen toe te passen.
In een aantal gevallen moet u zich melden bij de gemeente.
Dit doet u door dit meldingsformulier in te vullen.

Met wie kan ik contact opnemen?

Arvid Eijke
telefoonnummer (0118) 555 439
e-mailadres A.Eijke@veere.nl

of

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres cpb@veere.nl