Biggekerke

Biggekerke

Hoewel de naam van het dorp misschien anders doet vermoeden, heeft deze niets met varkens te maken: Bigge was in de vroege Middeleeuwen een gangbare persoonsnaam. Eén keer per jaar wordt de rust in het dorp verstoord. Tijdens de inmiddels befaamde Solexrace trekt een bonte stoet mensen door Biggekerke.

Stilte en authenticiteit

De rest van het jaar genieten de inwoners en toeristen van de stilte en authenticiteit van Biggekerke. Het dorp en zijn inwoners beschikken over een eigen streekcultuur en zuiver Zeeuws water, gevonden in de bel van Bekerke. Tegelijkertijd voelt men zich verbonden bij de andere kernen.

Wist u dat 

  • Biggekerke verschillende vliedbergen heeft, die bescherming boden tijdens stormvloeden;
  • Biggekerke een dorpskerk heeft die stamt uit de 15e eeuw;
  • u nog meer informatie kunt vinden op de website Wonen in Biggekerke(externe link).

Dorpsraad Biggekerke

Biggekerke heeft een Dorpsraad. Deze Dorpsraad Biggekerke(externe link):

  • behartigt de belangen van de inwoners;
  • signaleert behoeften en wensen van de inwoners;
  • geeft (on)gevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Kernambtenaar


Heeft u een algemene vraag over uw kern? Stel deze aan de kernambtenaar. Voor Biggekerke is dit Elise Fanchamps. Zij is per mail bereikbaar via eml.fanchamps@veere.nl

Kernwethouder

Wethouder De Visser is kernwethouder van Biggekerke.