Wat is het?

Als u het niet eens bent met een besluit van de gemeente, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet met het besluit eens bent.

Bezwaar tegen een parkeerboete, uw WOZ-waarde of een aanslag gemeentelijke belasting?

De Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland heft en int alle belastingen van de gemeente Veere. Bent u het niet eens met een parkeerboete, uw WOZ-waarde of aanslag gemeentelijke belastingen? Dan kunt u bij de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen- Duiveland(externe link) bezwaar maken.

Hoe werkt het?

Voor het schrijven van een bezwaar- of beroepschrift hebt u geen juridische kennis nodig. Toch is het goed om hierover advies te vragen. Dit kunt u doen bij het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat.

Wilt u bezwaar maken? In het besluit van de gemeente staat meestal aangegeven of u een bezwaarschrift kunt indienen. Ook staat hierin vermeld naar welk adres u uw bezwaarschrift moet sturen. Let op! U moet een bezwaarschrift binnen 6 weken indienen. Deze termijn begint op de dag na de bekendmaking van het besluit. De bekendmaking is meestal de datum waarop de gemeente het besluit heeft verzonden (het gaat dus bijvoorbeeld niet om de publicatie in het huis-aan-huisblad). Bent u te laat met uw bezwaarschrift, dan wordt dit in principe niet meer behandeld.

U kunt ook digitaal bezwaar maken. Dit kunt u doen via de knop bovenaan de pagina. U heeft hiervoor een DigiD inlogcode nodig.

Behandeling door de gemeente

Als u het niet eens bent met een besluit, dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon die in het besluit vermeld staat. Komen we er samen niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift wordt dan voorgelegd aan de onafhankelijke commissie bezwaarschriften. Deze commissie adviseert de gemeente over de beslissing op bezwaar. Meestal krijgt u de gelegenheid om uw bezwaren mondeling toe te lichten. Meer informatie over de commissie bezwaarschriften.

Wat moet ik doen?

 • Vraag voordat u bezwaar maakt het Juridisch Loket, uw rechtsbijstandsverzekeraar of een advocaat om advies.
 • U maakt bezwaar door een bezwaarschrift te sturen naar de gemeente. Zet in uw bezwaarschrift de volgende informatie:
  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Met wie kan ik contact opnemen?

telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres bezwaar@veere.nl

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier