Bestemmingsplan Stad Veere

De gemeenteraad heeft op 30 mei 2013 het bestemmingsplan Stad Veere vastgesteld. Het nieuwe bestemmingsplan omvat de stad Veere en de omliggende gronden die deel uitmaken van het Beschermd Stadsgezicht van de stad Veere. Doel van dit bestemmingsplan is om de bestaande situatie van het gebruik van gronden en bouwwerken vast te leggen in een actuele juridisch-planologische regeling en om het bestaande ruimtelijke beleid op te nemen. Tegen het besluit is beroep ingesteld bij de Raad van State. Op 7 mei 2014 en 5 augustus 2015 heeft de Raad van State definitief uitspraak gedaan. Daarmee is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Hoe kunt u het plan en het besluit bekijken?

Het bestemmingsplan is in te zien op het gemeentehuis en via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plannummer is NL.IMRO.0717.0032BPVeere-VG02.