Begrotingscyclus

Begrotingscyclus gemeente Veere

Om te plannen en te verantwoorden waaraan we ons geld uitgeven, maken we gebruik van een begrotingscyclus. Die cyclus is een vierjarenplan waarin we vaststellen wat er in de komende vier jaren gebeurt met het geld van de gemeente.

De cyclus bestaat uit vier onderdelen:

  • het financieel perspectief
  • de programmabegroting
  • kwartaalrapportages
  • de jaarrekening. 

Bekijk hieronder de verschillende documenten met betrekking tot de inkomsten en uitgaven van de gemeente Veere.

Financiële stukken

Financieel perspectief

Het financieel perspectief geeft in grote lijnen aan waar de gemeente de komende vier jaren naartoe wil werken. Het belangrijkste onderwerp van het financieel perspectief is de omgang met het geld van de gemeente. Ook komen de belangrijkste wijzigingen in het beleid aan de orde. Het financieel perspectief presenteren we elk jaar rond juni. 

De programmabegroting

In de programmabegroting beschrijven we precies hoe we de doelen uit de kadernota willen behalen. In deze programmabegroting vindt u dus ook wat de gemeente wil uitgeven en waarop de gemeente gaat bezuinigen. De begroting van het volgende jaar presenteren we elk jaar rond november. De laatste programmabegroting van de gemeente Veere is nu ook digitaal te bekijken.

Download hieronder de samenvatting van de begroting 2024.

Bestuursrapportages

In de tussentijdse rapportages vindt u de stand van zaken van onderwerpen waaraan we werken. Tweemaal per jaar brengen we een rapportage uit, rond de maanden mei en november. We bekijken dan of we als gemeente de juiste koers zijn ingeslagen of dat we deze koers moeten aanpassen. 

Download hieronder de 2e Bestuursrapportage 2023.

2e Bestuursrapportage 2023

De jaarrekening

In de jaarrekening blikken we terug op het afgelopen jaar. De gemeente zet in de jaarrekening wat er het afgelopen jaar is uitgegeven en is binnengekomen. Bovendien laat de gemeente in het jaarverslag zien of de gestelde doelen uit het financieel perspectief zijn behaald. Aan de hand van de jaarrekening bekijken we of de gemeente de koers van de begroting goed heeft uitgevoerd. 

Meer informatie?

Heeft u nog vragen over de begrotingscyclus van de gemeente Veere? Neem dan contact op met Wim Dingemanse, telefonisch via (0118) 555 488 of per e-mail wa.dingemanse@veere.nl.