Wat is het?

meldingsformulier activiteitenbesluit

aanvraagformulier omgevingsvergunning

Als u in uw bedrijf veranderingen invoert, bijvoorbeeld door het aanpassen van processen of activiteiten, door uitbreiding of u beëindigd uw bedrijf, dan moet u dat aan de gemeente doorgeven. 

Hoe werkt het?

De gemeentelijke milieuspecialist bepaalt aan de hand van de aard en de omvang van de verandering of de verandering aanleiding geeft tot een (hernieuwde) vergunningaanvraag of dat een melding voldoet.

Wat moet ik doen?

Voor het wijzigen of uitbreiden van bedrijfsactiviteiten moet u een melding doen of een vergunning aanvragen.

  • Via de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) gaat u na of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen. Dit hangt af van de soort verandering en hoeveel u verandert.
  • Via het Omgevingsloket online doet u de vergunningsaanvraag en controleert of u voor de overige activiteiten een vergunning nodig heeft.
  • Log in via eHerkenning.

Met wie kan ik contact opnemen?

Emma Bregonje
telefoonnummer (0118) 555 286
e-mailadres el.bregonje@veere.nl

of

Richard Brown
telefoonnummer (0118) 555 356
e-mailadres rkl.brown@veere.nl

of

Pascal Corbijn
telefoonnummer (0118) 555 231
e-mailadres P.Corbijn@veere.nl

of

medewerkers Centrale Publieksbalie
telefoonnummer (0118) 555 444
e-mailadres cpb@veere.nl