In 1998 is het Verdrag van Aarhus gesloten. Een belangrijk onderdeel van dit Europees verdrag is het recht van burgers op toegang tot milieu-informatie die bij de overheid aanwezig is. De gemeente Veere geeft in het milieuregister een overzicht van alle milieu-informatie waarover wij beschikken.

Regels (APV), begroting en jaarverslag omgevingsrecht

Op deze pagina vindt u de Algemene Plaatselijk Verordening (APV). Hierin staan regels over uiteenlopende zaken. Deze regels gelden voor iedereen die zich in de gemeente bevindt. Ook vindt u hier de begroting van de gemeente Veere en de jaarverslagen omgevingsrecht van de afgelopen jaren.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

Algemene Plaatselijke Verordening Veere (APV)