De gemeente Veere is overgestapt op het gedifferentieerde tarievensysteem (Diftar). We noemen dit ‘Afval apart’. U betaalt hiervoor afvalstoffenheffing. De afvalstoffenheffing bestaat uit een vast deel en een variabel deel. Het vaste deel is lager dan het bedrag in de jaren vóór 2022. Op het variabele deel heeft u zelf invloed; u betaalt voor het aantal keren dat u de grijze restafvalcontainer aan de weg zet. Hoe minder vaak u dat doet, hoe minder u betaalt. Zo heeft u zelf invloed op uw rekening. 

Op deze pagina leest u alles over de tarieven afval, de luierpas, zwerfafvalruimers en de meest gestelde vragen en antwoorden over afval apart.

Zelf aanvragen 

Luierpas of container voor luierafval aanvragen

Gapinge

U kunt als ouders van kinderen tot drie jaar een container voor luierafval aanvragen. De container voor luierafval kunt u maximaal drie jaar vanaf de geboorte van uw kind gebruiken. Alleen de inwoners van gemeente Veere komen hiervoor in aanmerking. Voor het legen van deze container worden geen kosten in rekening gebracht. 

U kunt een container voor luierafval aanvragen door het formulier Container voor luierafval aanvragen - Gapingelink naar bestand in te vullen.

Bij de geboorteaangifte van uw kind wordt deze container voor luierafval automatisch door onze inzameldienst ZRD bij u voor de deur gezet. U heeft recht op één container voor luierafval per adres. In situaties waarbij de ouders apart wonen wordt er maar één container voor luierafval verstrekt. Gastouderschap valt niet onder deze regeling. Ook oppas opa’s en oma’s komen niet in aanmerking voor deze regeling en ontvangen geen container voor luierafval.

Overige kernen gemeente Veere

U kunt als ouders van kinderen tot drie jaar een luierpas aanvragen. Met deze tijdelijke pas kunt u drie jaar lang gebruikmaken van een ondergrondse afvalcontainer bij u in de kern. Alleen de inwoners van gemeente Veere komen hiervoor in aanmerking. De pas is geldig tot uw kind 3 jaar is. 

U kunt een luierpas aanvragen door het formulier Luierpas aanvragenlink naar bestand in te vullen.

Bij de geboorteaangifte van uw kind krijgt u deze pas automatisch toegestuurd. U heeft recht op één pas per kind. In situaties waarbij de ouders apart wonen wordt er maar één pas verstrekt. Gastouderschap valt niet onder deze regeling. Ook oppas opa’s en oma’s komen niet in aanmerking voor deze regeling en ontvangen geen pas.

Zwerfafvalpas of container voor zwerfafval aanvragen

Gapinge

Bent u particulier en ruimt u belangeloos zwerfafval op? Dan kunt u een container voor zwerfafval aanvragen. U stemt ermee in dat de gemeente steekproefsgewijs het gebruik van de container voor zwerfafval en het aangeboden afval mag controleren. De container voor zwerfafval is persoonsgebonden en komt op naam te staan. Voor het privé-restafval moet de eigen standaard restafvalcontainer worden gebruikt. Voor het legen van de container voor zwerfafval worden geen kosten in rekening gebracht.

U kunt een container voor zwerfafval aanvragen door het formulier Container voor Zwerfafval aanvragenlink naar bestand in te vullen.

Overige kernen gemeente Veere

Bent u particulier en ruimt u belangeloos zwerfafval op? Dan kunt u een zwerfafvalpas aanvragen. U stemt ermee in dat de gemeente steekproefsgewijs het gebruik van de pas en het aangeboden afval mag controleren. De afvalpas is persoonsgebonden en komt op naam te staan. Voor het privé-restafval moet de eigen restafvalcontainer worden gebruikt.

U kunt een zwerfafvalpas aanvragen door het formulier Zwerfafvalpas aanvragenlink naar bestand in te vullen.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Wat is Afval apart precies?

Afval apart is een andere benaming voor diftar. Via dit systeem wordt het inzamelen van afval per huishouden geregistreerd. Hoe meer restafval en ander slecht herbruikbaar afval u aanbiedt, hoe hoger de variabele afvalstoffenheffing wordt. Omgekeerd levert het aanbieden van minder afval een lagere variabele afvalstoffenheffing op. 
 

Hoe werkt Afval apart?

Voor 1 januari 2022 betaalde u een vast bedrag per jaar voor de verwerking van het restafval, dit heet afvalstoffenheffing. Vanaf 1 januari 2024 betaalt u € 7,00 naast dit vaste tarief voor het aantal keer dat u uw restafvalcontainer laat legen. Dit geldt alleen voor de restafvalcontainer en als u deze container meer dan 6 keer aanbiedt. Het aanbieden van de GFT container blijft “gratis”. Maakt u gebruik van een ondergrondse verzamelcontainer? Dan blijft de situatie ongewijzigd.

Afvalstoffenheffing

Alle huishoudens moeten afvalstoffenheffing betalen. Met deze inkomsten halen we uw huisvuil op en laten we het verwerken. Dit geldt ook voor het afval dat u naar de milieustraat brengt. Het tarief hangt af van de bestemming van uw perceel en grootte van uw huishouden: een meerpersoonshuishouden betaalt meer dan een eenpersoonshuishouden.

De tarieven in 2024 zijn:

Perceel met rolcontainers

 • Eenpersoonshuishouden € 239,25 (inclusief 6 aanbiedingen restafvalcontainer)
 • Meerpersoonshuishouden € 253,45 (inclusief 6 aanbiedingen restafvalcontainer)
 • Tarief voor recreatiewoning € 253,45 (inclusief 6 aanbiedingen restafvalcontainer)
 • Eenpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomens € 492,75. U heeft voor dit tarief recht op 2 restafvalcontainers en 2 GFT-containers. (inclusief 6 aanbiedingen restafvalcontainer)
 • Meerpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomens € 506,90. U heeft voor dit tarief recht op 2 restafvalcontainers en 2 GFT-containers. (inclusief 6 aanbiedingen restafvalcontainer)
 • Meer dan zes ledigingen, per lediging € 7,00

   

  Perceel met ondergrondse container

 • Eenpersoonshuishouden aanbieding ondergrondse container € 264,30.
 • Meerpersoonshuishouden aanbieding ondergrondse container € 298,55.
 • Tarief voor recreatiewoning aanbieding ondergrondse container € 298,55.
 • Eenpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomens aanbieding ondergrondse container € 562,85.
 • Meerpersoonshuishouden + 1 of meerdere vakantieonderkomens aanbieding ondergrondse container € 597,15
 • Afvalpas €26,00

Waar kan ik zien hoe vaak ik mijn restafvalcontainer heb aangeboden?

Naast het vaste tarief, de afvalstoffenheffing, betaalt u vanaf 1 januari 2024 € 7,00 voor het aantal keer dat u uw restafvalcontainer laat legen. Dit geldt alleen voor de restafvalcontainer en als u deze container meer dan 6 keer per jaar aanbiedt.

Op de website van de Samenwerking Belastingen Walcheren en Schouwen-Duiveland kunt u wanneer u inlogt met DigiD zien hoe vaak u de restafvalcontainer heeft aangeboden.

Wanneer wordt het nieuwe afvalbeleid Afval apart ingevoerd?

Afval apart is op 1 januari 2022 ingevoerd. Het nieuwe beleid geldt voor alle huishoudens, appartementen en zomerwoningen met restafvalcontainers (minicontainers, rolemmers of kliko’s). Woont u in een appartement, zomerwoning of bovenwoning en maakt u gebruik van een ondergrondse container? Dan geldt Afval apart nog niet voor u.

Verandert er iets in het ophalen van afval?

Er verandert niets in het ophalen van het afval. U kunt uw GFT-container en restafvalcontainer elke 2 weken aanbieden.

Waarom wordt afval gescheiden?

Met Afval apart stimuleren we inwoners om hun afval beter te scheiden en restafval te verminderen. We doen dat voor het milieu, maar ook voor onze portemonnee. U kunt geld besparen als u uw afval goed scheidt. En we kunnen waardevolle materialen, die in het afval zitten, hergebruiken.

Wordt het afval gewogen?

Nee, het afval wordt niet gewogen. De inzamelwagen registreert het aantal keer dat u de restafvalcontainer laat legen. Hiervoor is een tag aangebracht in uw container die gekoppeld is aan uw adres.

Gaan grote huishoudens meer betalen dan kleinere huishoudens?

Hoeveel u betaalt hangt helemaal af van hoe netjes het afval wordt gescheiden en hoe vaak de restafvalcontainer wordt aangeboden. Een huishouden dat meer restafval aanbiedt zal meer betalen. Dus ook hier geldt dat afval scheiden loont.

Waar kan ik mijn luierafval kwijt?

Gapinge

Alle kinderen die geboren zijn na 1 januari 2022 ontvangen automatisch een container voor luierafval. De container voor luierafval kunt u maximaal drie jaar vanaf de geboorte van uw kind gebruiken. Alleen de inwoners van gemeente Veere komen hiervoor in aanmerking. Voor het legen van deze container worden geen kosten in rekening gebracht.

Bij de geboorteaangifte van uw kind wordt deze container voor luierafval automatisch door onze inzameldienst ZRD bij u voor de deur gezet. U heeft recht op één container voor luierafval per adres. In situaties waarbij de ouders apart wonen wordt er maar één container voor luierafval op één adres verstrekt. Gastouderschap valt niet onder deze regeling. Ook oppas opa’s en oma’s komen niet in aanmerking voor deze regeling en ontvangen geen container voor luierafval.

Heeft u een kind dat geboren is vóór 1 januari 2022? Dan kunt u een container voor luierafval aanvragen via het formulier Container voor Luierafval aanvragenlink naar bestand . U heeft recht op één container voor luierafval per adres. In situaties waarbij de ouders apart wonen wordt er maar één container voor luierafval op één adres verstrekt. Gastouderschap valt niet onder deze regeling. Ook oppas opa’s en oma’s komen niet in aanmerking voor deze regeling en ontvangen geen container voor luierafval.

Overige kernen gemeente Veere

Alle kinderen die geboren worden na 1 januari 2022 ontvangen automatisch een luierpas via de post. Met deze tijdelijke pas kunt u drie jaar lang gebruikmaken van een ondergrondse afvalcontainer bij u in de kern. Alleen de inwoners van gemeente Veere komen hiervoor in aanmerking. De pas is geldig totdat uw kind 3 jaar is. Heeft u een kind dat geboren is vóór 1 januari 2022? Dan kunt u een luierpas aanvragen via het formulier Luierpas aanvragenlink naar bestand. U heeft recht op één pas per kind. In situaties waarbij de ouders apart wonen wordt er maar één pas verstrekt. Gastouderschap valt niet onder deze regeling. Ook oppas opa’s en oma’s komen niet in aanmerking voor deze regeling en ontvangen geen pas.

Locatie containers

Kern Straat
AagtekerkeReigersberg
 Burg. Geuzestraat
BiggekerkeKlaasesweg/De Ruiser
 Schuitvlotstraat
DomburgSchuitvlotstraat
 Noordstraat
 J.W. Schuurmanstraat
 Aanloop
 Kesteloostraat
 Van Teylingenpark
GrijpskerkeBakkersland
 Wolfstraat/Reigerhoutstraat
KoudekerkeTulpstraat
 Dahliastraat/Welle
 Kerkstraat
 Nolleplaatlaan
 Drie Turkenlaan
 Keiweg
MeliskerkeSivertstraat
OostkapelleDavid Jansestraat
 Egelantier
 Pomonastraat
 Oosterpark
SerooskerkeWilgenhoekweg/Herdershof
 Poortstraat
VeereKievitenlaan
 Van Borselelaan
 Kaai
VrouwenpolderOranje Nassaulaan
 Palsterstraat
 Fort den Haakweg
WestkapelleKrekepad
 Charley Tooropstraat
 Molenwal
ZoutelandeBorné
 Langedam/Bosweg
 Noordstraat
 Westkapelseweg/Nieuwstraat

Ik heb een medische indicatie, wat betekent dit voor mij?

Als u door medische redenen veel restafval heeft, kunt u een beroep doen op een uitzonderingspositie via WMO/jeugdzorg. Voorbeelden hiervan zijn incontinentie, stoma, thuisdialyse of chronische wondverzorging.

Gapinge

U ontvangt dan aan huis een container voor medisch afval. Voor het legen van deze container worden geen kosten in rekening gebracht. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt of heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met de Toegang Wmo/Jeugd Veere via (0118) 555 444 of u kunt gebruikmaken van het contactformulierlink naar bestand.

Overige kernen gemeente Veere

U ontvangt dan een afvalpas en kunt gebruikmaken van een ondergrondse verzamelcontainer in uw kern. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt of heeft u vragen hierover? Dan kunt u contact opnemen met de Toegang Wmo/Jeugd Veere via (0118) 555 444 of u kunt gebruikmaken van het contactformulierlink naar bestand.

Locatie containers

Kern Straat
AagtekerkeReigersberg
 Burg. Geuzestraat
BiggekerkeKlaasesweg/De Ruiser
 Schuitvlotstraat
Domburg   Schuitvlotstraat
 Noordstraat
 J.W. Schuurmanstraat
 Aanloop
 Kesteloostraat
 Van Teylingenpark
GrijpskerkeBakkersland
 Wolfstraat/Reigerhoutstraat
KoudekerkeTulpstraat
 Dahliastraat/Welle
 Kerkstraat
 Nolleplaatlaan
 Drie Turkenlaan
 Keiweg
MeliskerkeSivertstraat
OostkapelleDavid Jansestraat
 Egelantier
 Pomonastraat
 Oosterpark
SerooskerkeWilgenhoekweg/Herdershof
 Poortstraat
VeereKievitenlaan
 Van Borselelaan
 Kaai
VrouwenpolderOranje Nassaulaan
 Palsterstraat
 Fort den Haakweg
WestkapelleKrekepad
 Charley Tooropstraat
 Molenwal
ZoutelandeBorné
 Langedam/Bosweg
 Noordstraat
 Westkapelseweg/Nieuwstraat

Ik heb een minimuminkomen, hoe zit het met kwijtschelding?

Bij de invordering van de afvalstoffenheffing kan kwijtschelding worden verleend. Ook na de invoering van Afval apart blijft dit mogelijk. Heeft u een inkomen op bijstandsniveau of lager? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval kunt u het beste kwijtschelding aanvragen binnen twee maanden na ontvangst van de aanslag. U kan geen kwijtschelding meer aanvragen als u langer dan drie maanden geleden uw aanslag heeft betaald. U kunt hierover meer informatie vinden op de website van de belastingsamenwerking.

Hoe zit het met evenementen, hoe verzamel je dan het afval?

Bij evenementen in de openbare ruimte kunt u via de gemeente afvalbakken aanvragen. Die worden gratis ter beschikking gesteld. Voor feestjes en/of partijen op privé terrein bent u zelf verantwoordelijk voor de afvalscheiding en –afvoer. Dan is Afval apart niet van toepassing. 

Kan ik voor mijn tweede woning ook een extra afvalbak aanvragen?

Ja, u kunt voor uw tweede woning een extra afvalcontainer aanvragen. U betaalt hiervoor wel een hogere afvalstoffenheffing. Dat geldt voor zowel het vaste tarief als voor het variabele tarief. U kunt de extra container aanvragen via (0115) 478 100 of via info@zrd.nl.

Hoe zit het met de tarieven voor eigenaren van een tweede woning?

Ook als eigenaar van een tweede woning betaalt u afvalstoffenheffing. Bent u met uw woning aangewezen op een ondergrondse verzamelcontainer en heeft u een afvalpas, dan betaalt u alleen het vaste tarief. Heeft u een restafvalcontainer, dan gaat u wel de Afval apart tarieven betalen. Welk tarief dit is kunt u lezen in de tarieventabel. Deze vindt u bij het kopje Afvalstoffenheffing

Kan ik als onderneming ook gebruik maken van Afval apart?

Een ondernemer of bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de afvalscheiding en –afvoer. U moet dit zelf regelen met een particulier inzamelbedrijf. Afval apart geldt hier niet voor.

Wat doet de gemeente tegen afvaldumping?

Afvaldumpingen proberen we te voorkomen door onze inwoners hierover voor te lichten dat dit strafbaar is. Waar dumpingen plaatsvinden worden onze Boa’s ingezet om daders op te sporen en een proces verbaal op te maken.

Voor wie geldt Afval apart?

Afval apart geldt voor alle huishoudens, appartementen en zomerwoningen met afvalcontainers (minicontainers, rolemmers of kliko’s) waar de gemeente het huishoudelijk afval ophaalt. Voor wie is aangewezen op een (ondergrondse) verzamelcontainer blijft de situatie ongewijzigd en geldt er geen Afval apart

Waarom wordt afval apart ingevoerd?

Met Afval apart stimuleren we u om het afval beter te scheiden en minder restafval te produceren. We scheiden afval omdat er waardevolle materialen in het afval zitten die hergebruikt kunnen worden. Hierdoor zijn er minder nieuwe grondstoffen, energie en geld nodig om nieuwe materialen te maken. 

Wat verandert er voor mij na de invoering van Afval apart

De verandering zit in de wijze waarop u uw afval sorteert en de manier waarop de verwerkingskosten via de afvalstoffenheffing bij u in rekening wordt gebracht. De inzameldagen blijven onveranderd. Vanaf 1 januari 2024 gaat u naast de jaarlijkse afvalstoffenheffing een bedrag van € 7,00 betalen per keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt en als u deze container meer dan 6 keer per jaar aanbiedt.

Wat is het verschil met de oude situatie?

Het belangrijkste verschil met de oude situatie is dat u vanaf 1 januari 2024 € 7,00 gaat betalen per keer dat u de restafvalcontainer aanbiedt en als u deze container meer dan 6 keer per jaar aanbiedt. Hoe meer restafval en ander slecht herbruikbaar afval u aanbiedt, hoe hoger de afvalstoffenheffing wordt. Omgekeerd levert het beter aanbieden van minder afval een lagere variabele afvalstoffenheffing op. Het vastrecht blijft wel bestaan, maar is lager dan wat u voor 1 januari 2022 betaalde.
 

Hoe en wanneer kan ik mijn restafval aanbieden?

Op de afvalkalender kunt u lezen op welke dag en op welke manier u uw afval kan aanbieden. 

Wat ga ik betalen vanaf 1 januari 2024?

Overzicht tarieven 1 januari 2024:

Overzicht tarieven 1 januari 2024

Aangewezen op minicontainer

Vast recht per jaar

Bedrag per aanbieding per restcontainer

Totale kosten bij 6 aanbiedingen restafvalcontainer

Totale kosten bij 10 aanbiedingen restafvalcontainer

éénpersoonshuishouden

€ 239,25€ 7,00€ 239,25€ 267,25

meerpersoonshuishouden

€ 253,45€ 7,00€ 253,45€ 281,45

éénpersoonshuishouden met vakantieonderkomen(s)

€ 492,75€ 7,00€ 492,75€ 520,75

meerpersoonshuishouden met vakantieonderkomen(s)

€ 506,90€ 7,00€ 506,90€ 534,90

Bij wie kan ik terecht voor vragen of klachten?

Als u vragen of klachten heeft, kunt u mailen naar afvalapart@veere.nl of bellen naar (0118) 555 458.

Kan ik een extra restafvalcontainer aanvragen?

Ja, u kunt 1 extra restafvalcontainer aanvragen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. Deze bedragen € 90,25 per container per jaar. U kunt dan 6 keer per jaar uw container “gratis” aanbieden. Als u meer dan 6 keer per jaar aanbiedt betaalt u € 7,00 extra per aanbieding. Deze bedragen worden jaarlijks opnieuw door de raad vastgesteld. Voor meer informatie kunt u bellen met (0115) 478 100 of een e-mail sturen naar info@zrd.nl.

Extra restafvalcontainer aanvragen

Kan ik een extra GFT-container aanvragen?

Ja, u kunt 1 extra GFT-container aanvragen. Hieraan zijn wel extra kosten verbonden. Deze bedraagt € 16,30 per container per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks opnieuw door de raad vastgesteld. Voor meer informatie kunt u bellen met (0115) 478 100 of een e-mail sturen naar info@zrd.nl.

Extra GFT container aanvragen

Is uw container kapot of vermist?

De ervaring leert dat de container na verloop van een aantal dagen weer terecht is. We adviseren u daarom een aantal dagen tot een week te wachten voordat u een nieuwe container aanvraagt. Als u toch een nieuwe restafval- of gft-container wil aanvragen, kan dat via het online formulier, via (0115) 478 100 of via info@zrd.nl. Ook als uw container kapot is kunt u dit hier melden.