Bij de gemeente Veere willen we actief met onze inwoners overleggen over de manier waarop wij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) invullen. Daarbij staan we open voor hun ideeën en initiatieven. De Wmo verplicht ons daar ook toe. Bovendien moeten we advies vragen aan cliënten en belangenorganisaties. Hiervoor heeft de gemeente Veere de Wmo-raad ingesteld.  

Wat doet de Wmo-raad?

Deze Wmo-raad adviseert de gemeente over het Wmo-beleid. Bijvoorbeeld als we een beleidsplan maken, veranderen of evalueren. Of over de verordening maatschappelijke ondersteuning. Heeft een onderdeel van ander gemeentelijk beleid raakvlakken met de Wmo? Ook dan brengt de Wmo-raad daarover advies uit. De Wmo-raad bespreekt haar adviezen en ideeën altijd met andere adviesorganen in de gemeente. De Wmo-raad bevordert overleg en samenwerking tussen organisaties, instellingen en groepen die te maken hebben met de Wmo.

Waarom een Wmo-raad?

Het is belangrijk dat de Wmo-raad meedenkt over besluiten die het college of de gemeenteraad neemt. De Wmo-raad bekijkt deze kwesties vanuit de mensen die ondersteuning nodig hebben en adviseert vanuit dat oogpunt over een besluit.

Samenstelling Wmo-raad

De Wmo-raad bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een aantal leden. Alle leden van de Wmo-raad zijn onafhankelijk en zitten niet in de bestuursorganen van de gemeente Veere.

Mevrouw B. C. T. Wattel, Zoutelande (voorzitter)

De heer J. Braam, Gapinge (Secretaris)

De heer G. Rhodes, Veere (Penningmeester)

De heer A. Kramer, Koudekerke

Mevrouw H. Wattel, Koudekerke

De heer M. Weisz

De heer A. Willemstein, Meliskerke

Mevrouw J.K. Willemse-Ovaa, Koudekerke

Contact met de Wmo-raad opnemen?

De vergaderingen zijn elke tweede dinsdag van de maand en zijn openbaar. Wilt u iets onder de aandacht brengen van de Wmo-raad of heeft u vragen dan horen wij dat graag. U kunt dan contact opnemen met de heer Braam via telefoonnummer 06 30 87 22 61 of mail naar secretariaat.wmoraad.veere@gmail.com.

U kunt ook een brief sturen naar:
Wmo-raad
Nieuwe Wei 1
4352 AM Gapinge

Lid worden van de WMO-raad?

De WMO-raad Veere zoekt mensen die wonen in de gemeente Veere en willen meedenken over het beleid van de gemeente op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugd. Meer weten? Klik dan op de onderstaande button.

Lid worden van de WMO-raad

Ieder(in)

Ieder(in), een netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, lanceert ook dit jaar weer de website www.meerkosten.nl. Deze website is een wegwijzer voor mensen met hoge zorgkosten. Ook legt deze website uit welke zorgkosten u nog via de belastingdienst terug kunt krijgen. De website gaat stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting. Verder geeft de website www.meerkosten.nl informatie over regelingen waarmee u, als u hoge zorgkosten heeft, uw inkomen extra kunt ondersteunen. Naast de website is er ook een digitale brochure beschikbaar. De brochure kunt u downloaden vanuit de webwinkel van Ieder(in).