Bij de gemeente Veere willen we actief met onze inwoners overleggen over de manier waarop wij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) invullen. Daarbij staan we open voor hun ideeën en initiatieven. De Wmo verplicht ons daar ook toe. Bovendien moeten we advies vragen aan cliënten en belangenorganisaties. Hiervoor heeft de gemeente Veere de Wmo-raad ingesteld.  

Wat doet de Wmo-raad?

Deze Wmo-raad adviseert de gemeente over het Wmo-beleid. Bijvoorbeeld als we een beleidsplan maken, veranderen of evalueren. Of over de verordening maatschappelijke ondersteuning. Heeft een onderdeel van ander gemeentelijk beleid raakvlakken met de Wmo? Ook dan brengt de Wmo-raad daarover advies uit. De Wmo-raad bespreekt haar adviezen en ideeën altijd met andere adviesorganen in de gemeente. De Wmo-raad bevordert overleg en samenwerking tussen organisaties, instellingen en groepen die te maken hebben met de Wmo.

Waarom een Wmo-raad?

Het is belangrijk dat de Wmo-raad meedenkt over besluiten die het college of de gemeenteraad neemt. De Wmo-raad bekijkt deze kwesties vanuit de mensen die ondersteuning nodig hebben en adviseert vanuit dat oogpunt over een besluit.

Jaarverslag Wmo-raad

Bekijk het jaarverslag 2018 (260 KB) van de Wmo-raad.

Samenstelling Wmo-raad

De Wmo-raad bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en zeven leden. Deze mensen zijn onafhankelijk en zitten niet in bestuursorganen van de gemeente Veere.

De heer F. Zwemer, Serooskerke (voorzitter)
Mevrouw M.J. Beek, Vrouwenpolder (secretaris)
De heer P.A. Bolle, Grijpskerke
Mevrouw C. Fongers, Veere
Mevrouw H. van Os, Zoutelande
De heer C. de Smit, Meliskerke (penningmeester) 
De heer M.L. van der Schelde, Vrouwenpolder
De heer J. Braam, Gapinge
De heer R. Paalman, Veere
De heer M.A.P. van Gils, Oostkapelle

Meer informatie

Ieder(in)

Ieder(in), een netwerk voor mensen met een beperking of een chronische ziekte, lanceert ook dit jaar weer de website www.meerkosten.nl. Deze website is een wegwijzer voor mensen met hoge zorgkosten. Ook legt deze website uit welke zorgkosten u nog via de belastingdienst terug kunt krijgen. De website gaat stap voor stap door de aangifte inkomstenbelasting. Verder geeft de website www.meerkosten.nl informatie over regelingen waarmee u, als u hoge zorgkosten heeft, uw inkomen extra kunt ondersteunen. Naast de website is er ook een digitale brochure beschikbaar. De brochure kunt u downloaden vanuit de webwinkel van Ieder(in).

Contact met de Wmo-raad opnemen?

Wilt u iets onder de aandacht brengen van de Wmo-raad of heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw Beek via telefoonnummer 06 26 94 23 32 of een e-mail sturen naar wmoraad@veere.nl.

U kunt ook een brief sturen naar:
Wmo-raad
Fort Den Haakweg 8
4354 AE Vrouwenpolder