Westkapelle

Westkapelle

Westkapelle ligt op de meest westelijke punt van Walcheren en is herkenbaar aan zijn markante vuurtoren. Het stoere en trotse arbeidersdorp is lange tijd een erg besloten gemeenschap geweest en werd van oudsher bevolkt door dijkwerkers. Tegenwoordig is Westkapelle ook bekend vanwege de unieke en fijnzinnige Zeeuwse sieraden die er worden gemaakt.

Overblijfselen van WOII

Britse bommenwerpers verwoestten tijdens de Tweede Wereldoorlog de dijk bij Westkapelle. Zo wilden ze Walcheren onder water zetten om het eiland gemakkelijker te kunnen bevrijden van de Duitse bezetter. In het Polderhuis, het dijk- en oorlogsmuseum, ontdekt u daar meer over.

Wist u dat Westkapelle

  • zijn naam te danken heeft aan een kapel die er moet hebben gestaan;
  • mogelijk is gesticht in de tijd van de Vikingen;
  • in 1223 stadsrechten kreeg;
  • een beperkt aantal familienamen heeft: Minderhoud, Gabriëlse en Roelse zijn relatief veelvoorkomende familienamen;
  • u meer informatie kunt vinden op de website van de Stichting Cultuurbehoud Westkapelle(externe link).

Dorpsraad Westkapelle

Westkapelle heeft een Dorpsraad. Deze Dorpsraad Westkapelle(externe link):

  • behartigt de belangen van de inwoners;
  • signaleert behoeften en wensen van de inwoners;
  • geeft (on)gevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Kernambtenaar

Heeft u een algemene vraag over uw kern? Stel deze aan de kernambtenaar. Voor Westkapelle is dit Jos van Vaardegem. Hij is per mail bereikbaar via JJ.van.Vaardegem@veere.nl.  

Kernwethouder

Wethouder Steketee is kernwethouder van Westkapelle.