Als PMD afval afgekeurd wordt, wegens een te hoge vervuiling, dan wordt het als restafval verbrand. Vervuiling van PMD afval (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) ontstaat onder meer als er restafval in de PMD containers gegooid wordt.  Er zijn heel veel redenen te bedenken, waarom we dat met elkaar niet moeten willen.

Afkeur PMD slecht voor het milieu

PMD afval wordt gerecycled. Restafval wordt verbrand. Waarom verbrandt Nederland restafval? Ons land is te klein voor nog meer vuilnisbergen. Oude vuilnisbergen vervuilden niet alleen het zicht maar ook het milieu. Bij doorlekken naar het grondwater wordt ook dat vervuild. Verbranding levert nog enige energie op maar is voor CO2- en stikstofuitstoot slecht.

Als we minder recyclen, zijn er meer nieuwe grondstoffen nodig en delven van grondstoffen is schadelijk voor ons milieu. Onze grondstoffen zijn schaars, waardoor onze grondstoffen opraken. Omdat we zoveel consumeren, raken onze grondstoffen ook nog eens sneller op dan dat we ooit voor mogelijk hadden gehouden.

Afkeur PMD slecht voor uw portemonnee

Het verbranden van afval kost geld. Een afkeur van een PMD lading kan zomaar leiden tot een extra kostenpost van wel €2.500,- per lading! Deze kosten worden uiteindelijk verrekend in de afvalstoffenheffing. Ofwel u betaalt deze kosten.

Het delven van nieuwe grondstoffen (ter vervanging van wat niet gerecycled is) wordt ook steeds duurder, aangezien deze grondstoffen steeds schaarser worden. Als iemand denkt dat hij kan besparen door restafval bij PMD te doen, dan komt hij bedrogen uit. U betaalt dan misschien minder voor het ledigen van de restafvalcontainer, maar de hele gemeenschap gaat door hogere afvalstoffenheffing meer betalen door vervuild PMD afval.

Recyclen

Schoon PMD afval kan prima worden gerecycled. Op die manier is het delven van nieuwe grondstoffen niet nodig en verbruiken we minder energie om de grondstoffen te verwerken. De uitstoot van CO2 en stikstof is lager.

We zijn voor het schoon aanleveren van het PMD afval afhankelijk van u en alle inwoners van onze gemeente. Met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat we recyclebaar afval zo schoon mogelijk aanleveren!