Wij zijn van plan om een herziening van het bestemmingsplan voor te bereiden voor het perceel Boudewijnskerke 60 te Zoutelande. Hiervan liggen nog geen stukken ter inzage en er kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend. Er worden nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over dit bestemmingsplan.

Indienen van zienswijzen

Het indienen van zienswijzen is pas mogelijk wanneer wij bekend maken dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt. Vanaf dat moment is het ontwerpbestemmingsplan ook in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl en de gemeentelijke website. Bij de verdere voorbereiding van het bestemmingsplan zullen wij overleg voeren met de betrokken overheden en instanties.