Probleemanalyse Toezicht en Handhaving

Deze laat zien welke risico-afwegingen gemaakt zijn voor het opstellen van het Integraal Handhavingsuitvoeringsprogramma (IHUP).

Protocol dwangsombedragen

Hier vindt u de standaard dwangsombedragen die de gemeente Veere gebruikt bij bestuursrechtelijk optreden.

Melding artikel 8.40 Wet milieubeheer

Een groot aantal bedrijven heeft geen milieuvergunning nodig, maar hoeft alleen een melding te doen. De meldingen kunt u op afspraak (0118) 555 444 inzien op het gemeentehuis.

Milieuvergunningen

Een aantal bedrijven heeft een milieuvergunning. De milieuvergunning geeft aan welke maatregelen ondernemers moeten nemen om de vervuiling binnen de normen te houden. De milieuvergunningen kunt u op afspraak (0118) 555 444 inzien op het gemeentehuis of bekijken via de link hieronder.

Meer informatie?

Heeft u meer informatie nodig? Neem gerust contact op met de medewerkers van de Centrale Publieksbalie via telefoonnummer (0118) 555 444 of e-mailadres cpb@veere.nl. Zij helpen u graag verder.