Werken aan Toekomstbestendige Bedrijventerreinen: Veere start met actualiseren bedrijventerreinprogramma en zoekt actieve ondernemers voor klankbordgroep

In antwoord op de dynamische ontwikkelingen in economie en samenleving, initieert de gemeente Veere een ambitieus project om haar bedrijventerreinen toekomstbestendig te maken. Het vernieuwde bedrijventerreinenprogramma, dat sinds 2017 niet meer is geactualiseerd, moet niet alleen inspelen op de economische behoeften maar ook op maatschappelijke uitdagingen zoals de overgang naar circulariteit, energietransitie, klimaatambities, robotisering, en digitalisering.

Waarom Actualiseren?

Het huidige bedrijventerreinprogramma, opgesteld in 2017, vraagt om een grondige actualisatie. Praktisch gezien is er momenteel geen ruimte meer voor (startende) ondernemingen die willen vestigen of uitbreiden. Het doel van het nieuwe programma is simpel: concrete maatregelen treffen om ruimte te creëren voor ondernemers, met een focus op een praktisch en duurzaam vestigingsklimaat.
 

Samen met Ondernemers

De gemeente Veere erkent dat de ondernemers zelf de sleutel zijn tot een succesvol bedrijventerrein. Daarom roept zij actieve ondernemers op om deel te nemen aan de klankbordgroep. Deze groep zal als sparringpartner fungeren gedurende het project en zal mede bepalen welke stappen er genomen moeten worden om de bedrijventerreinen aantrekkelijk en toekomstbestendig te maken.

“We willen weten hoeveel ruimte we voor onze bedrijven in Veere nodig hebben de komende jaren. Jonge ondernemers moeten kunnen starten in Veere. Deze vraag kunnen we het beste beantwoorden samen met onze ondernemers, dus gaan we de komende tijd met hen in gesprek”. - Wethouder de Visser
 

Hoe kunt u meedoen?

Ondernemers die willen bijdragen aan de toekomst van bedrijventerreinen in de gemeente Veere kunnen zich aanmelden voor de klankbordgroep via ondernemersteam@veere.nl. Ook worden er in februari en maart ondernemersbijeenkomsten georganiseerd op de bedrijventerreinen De Zompe en het Karreveld, waar alle ondernemers en vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen en dorpsraad welkom zijn.
 

Wat willen we bereiken?

Het doel is een nieuw bedrijventerreinprogramma dat niet alleen economisch, maar ook op het gebied van energie, klimaat, circulariteit, mobiliteit, etc. inspeelt op maatschappelijke uitdagingen en gemeentelijke ambities. Daarbij streven we ernaar dat bedrijventerreinen niet slechts als doel worden gezien, maar als middel voor een prettiger leven in de gemeente Veere. Hoe dit verder verloopt? Besluitvorming loopt via gemeenteraad en in afstemming met de buurgemeenten op Walcheren en de Provincie.