veere

Veere

Veere is een stad met historie. Talloze monumenten laten het rijke verleden van de stad zien. De bron van die rijkdom ligt in de stadshaven, die vroeger in directe verbinding stond met zee. Rond 1470 bereikte Veere de grootste bloei. In deze tijd werden de eerste vestingwerken, de Grote kerk en het stadhuis gebouwd. Deze monumenten kunt u nog steeds bewonderen. En al wandelend over de kleine keitjes langs de Schotse huizen aan de Kaai zijn de buitenlandse invloeden nog voelbaar! In historisch Veere lijkt de tijd stil te staan.

Recreatie en watersport

Veere heette oorspronkelijk Kampvere. Het was de plaats waar het veer vertrok van Walcheren naar Noord-Beveland. De afsluiting van het Veerse Gat in 1961 maakte een einde aan de zeehaven van Veere. Bovendien werd het veer overbodig. Het Veerse Meer is tegenwoordig een belangrijk recreatiegebied voor pleziervaart en watersport.

Wist u dat Veere

  • in 1541 de officiële stapelplaats voor Schotse wol werd;
  • in de 17e eeuw een belangrijk handelsaandeel in de VOC had;
  • in de adellijke titel van de Nederlandse koning Willem-Alexander voorkomt; hij is ‘Markies van Veere en Vlissingen’.

Stadsraad Veere

Veere heeft een Stadsraad. Deze Stadsraad Veere(externe link):

  • behartigt de belangen van de inwoners;
  • signaleert behoeften en wensen van de inwoners;
  • geeft (on)gevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders.

Kernambtenaar

Heeft u een algemene vraag over uw kern? Stel deze aan de kernambtenaar. Voor Veere is dit Geert Francke. Hij is per mail bereikbaar via G.Francke@veere.nl.  

Kernwethouder

Wethouder Tuk is kernwethouder van Veere.