Het betreft een besluit tot wijziging van het bestemmingsplan Buitengebied voor het aanpassen van de standplaatsen op het perceel Noordweg 60A te Oostkapelle:

1. de op het perceel Noordweg 60A te Oostkapelle, kadastraal bekend gemeente Veere, sectie K, nrs. 3471 en 3510 van kracht zijnde functieaanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” met de maatvoering “maximum aantal standplaatsen 25” te wijzigen in functieaanduiding “specifieke vorm van recreatie – kleinschalig kamperen” met de maatvoering “maximum aantal standplaatsen 25” en “maximum aantal permanente standplaatsen 5”.