Het nieuwe uitstallingenbeleid maakt het gemakkelijker en goedkoper voor ondernemers om een uitstalling te plaatsen. Binnen de regels mag u een uitstalling zonder vergunning plaatsen. U betaalt geen precariobelasting.

Het nieuwe beleid levert een bijdrage aan de veiligheid, leefbaarheid, bereikbaarheid en uitstraling van de gemeente.

De regels in het kort


De regeling kent twee uitgangspunten:

  1. De uitstalling houdt rekening met andere functies van de openbare ruimte;
  2. De uitstalling maakt beperkt gebruik van de openbare ruimte en nodigt uit.

Een uitstalling is:

  • Een los voorwerp dat voor een pand op de stoep of op de weg geplaatst wordt zoals een kledingrek, kratje met koopwaar, menubord;
  • Het voorwerp heeft een relatie met de handel van de in het pand gevestigde onderneming of met het gebruik van het pand;
  • Het voorwerp valt niet onder de reclamenota.

Wilt u nog meer informatie? Lees dan de uitstallingennota

Obstakelvrije doorgang

Loopruimte:
Voor een veilige doorgang moet er minstens 1,50 meter op de stoep vrij blijven. Deze doorgang is altijd vrij van uitstallingen, mededelingenborden, bomen en verkeersborden.
Doorgang voor hulpdiensten, fietsers en gemotoriseerd verkeer:
minimaal 4,80 meter. Bij eenrichtingsverkeer minimaal 3,85 meter.
Voetgangersgebied: Vrije loopruimte van minimaal 4,80 meter.

foto van een gevel van een winkel

Wilt u wat anders?

Wilt u een uitstalling plaatsen die van deze regels afwijkt? De eerste stap is het maken van een straatplan.

Een straatplan:

  • Is een gezamenlijk plan van ondernemers in de straat;
  • Stimuleert de gebiedspromotie en versterkt het buurtkarakter;
  • Is een breed gedragen plan. Er is aantoonbaar voldoende deelname van mede ondernemers in de straat;
  • Voegt kwaliteit toe;
  • Wordt getoetst door de gemeente.

Straatplan indienen

Gebruik het onderstaande document voor het indienen van een straatplan. 

Beoordeling

Na beoordeling van uw plan krijgt u bericht. Is uw straatplan goedgekeurd? Dan vraagt iedere ondernemer die meedoet persoonlijk een vergunning aan.

Uitstallingsvergunning aanvragen met DigiD