Start bouw tijdelijke woonunits voor vluchtelingen Koudekerke

We beginnen in week 26 met de werkzaamheden voor de bouw van 19 tijdelijke woonunits voor vluchtelingen aan de Keiweg in Koudekerke. Deze beslissing volgt op de recente afwijzing van de voorlopige voorziening door de rechtbank te Breda.

De Oekraïense vluchtelingen worden nu nog opgevangen in andere woningen, onder andere van wooncorporatie Zeeuwland. Deze woningen worden op korte termijn gesloopt.

Uitspraak rechter

De rechter oordeelde dat het college de belangen van de opvangvoorziening heeft afgewogen tegen de belangen van omwonenden. De vergunning is voor 5 jaar verleend. De voorzieningenrechter verwacht dat de vergunning in bezwaar, indien nodig met een aanvulling van de motivering, in stand zal blijven. Er is dus geen aanleiding de vergunning te schorsen.

Wethouder Bert Tuk is blij met de uitspraak van de rechtbank

“We hadden in afwachting van de uitspraak van de rechter de bouw in Koudekerke stilgelegd. We hebben afgelopen vrijdag al een goed gesprek gehad met de kerngroep Keiweg en zijn, voorsorterend op een positieve uitspraak voor de gemeente, al grotendeels overeengekomen hoe we tot een goeie invulling op de locatie kunnen komen. Gelukkig kunnen we nu verder en de Oekraïners tijdig een nieuwe woning bieden. Het is belangrijk dat we als gemeenschap klaar staan voor de mensen die hun land zijn ontvlucht vanwege conflicten. Het is onze plicht om hen te ondersteunen in hun streven naar een veilig en beter leven. We willen dat een ieder zich welkom voelt in onze gemeente!”

“Ook de kerngroep Keiweg kan zich vinden in de uitspraak”, aldus een woordvoerder van de kerngroep.” De inwoners van de Keiweg zijn nooit tegen de opvang van Oekraïners op het veld geweest. Maar we waren wel verrast toen we voor het eerst hoorden dat het zou gebeuren. En er waren veel vragen waar we geen duidelijk antwoord op kregen. Inmiddels zijn er positieve gesprekken tot stand gekomen tussen de kerngroep en de gemeente waarin de meeste vragen zijn beantwoord. De kerngroep verwacht dat het terrein, volgens de gemaakte afspraken met de gemeente, nu op een goede manier wordt ingericht. We heten de nieuwe bewoners dan ook van harte welkom in de wijk en hopen dat ze een aangename tijd zullen beleven tijdens het verblijf hier.” 

Werkzaamheden

De bouw in Koudekerke start in week 26. Het streven is dat de woonunits eind juli/begin augustus geplaatst gaan worden. Ook in Domburg worden tijdelijke woonunits geplaatst voor nog eens 19 gezinnen. Deze ontwikkeling verloopt voorspoedig. De units in Domburg zullen naar verwachting in september worden geplaatst.