Het bestemmingsplan ‘De Biezenweie’ is vorig jaar vastgesteld, daarna zijn de voorbereidingen gestart voor het bouwrijp maken van dit plan. 
In augustus 2024 gaan de werkzaamheden plaatsvinden die nodig zijn voor het bouwrijp maken van Serooskerke Oost (De Biezenweie).
 

Wat gaan we doen?

De werkzaamheden van het ‘Bouwrijp maken’ bestaan uit:

  • Aanleg van nieuwe riolering en watergangen
  • Aanleg van nieuwe (bouw)wegen. 
  • Bouwkavels op de juiste hoogte afwerken
     

Wat is de planning?


Het is de bedoeling is om na de zomer te starten met de werkzaamheden (augustus 2024).
Om de overlast te beperken laten we het bouwverkeer via de parallelweg N57 rijden. De bouwwegen krijgen nog geen aansluiting op de Bogerdweie en Bisschopstraat. Wel moeten we het nieuwe riool aansluiten op het bestaande riool in deze straten.
 

De planning ziet er als volgt uit:

  • Zoeken naar een geschikte aannemer (aanbesteding): Juni 2024 - juli 2024
  • Start uitvoering: Augustus 2024
  • Start aanleg kabels en leidingen:Oktober 2024
     

Contact gemeente Veere 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met gemeente Veere via (0118) 555 444 of via gemeente@veere.nl.