De gemeente Veere telt ongeveer 351 rijksmonumenten. Rijksmonumenten zijn door het Rijk geregistreerde, bijzondere gebouwen uit het verleden die bewaard zijn gebleven en die we ook voor de toekomst willen behouden.

Beschermd stadsgezicht Veere

Het merendeel van deze rijksmonumenten ligt binnen de grenzen van het beschermd stadsgezicht van het stadje Veere dat in de twaalfde of dertiende eeuw is ontstaan. Denkt u daarbij bijvoorbeeld aan de Grote Kerk, het Stadhuis en Museum de Schotse Huizen.

Buitenplaatsen

In het midden van de achttiende eeuw waren er op Walcheren zo’n 200 buitenplaatsen. Een buitenplaats was een (zomer)verblijf voor rijke stedelingen. Rond Oostkapelle, in beschermd natuurgebied de Manteling, zijn een aantal van deze monumentale buitenplaatsen bewaard gebleven. Zoals Duinbeek, Berkenbosch en Overduin.

Herinneringen aan de vele badgasten in Domburg

De rijksmonumenten in Domburg dragen bij aan de herinnering van de grandeur van deze badplaats aan het einde van de negentiende en het begin twintigste eeuw. Veel adellijke en zelfs Koninklijke badgasten kwamen er kuren. Hier vindt u bijvoorbeeld het bekende Badpaviljoen, Villa de Wael, Villa Bruinvis en buitenplaats Duinvliet.

Agrarische geschiedenis

De kernen in het middengebied van de gemeente Veere kennen een rijke agrarische geschiedenis. Dit is terug te zien in de vele rijksmonumenten die er nog steeds zijn uit die tijd: boerderijen, molens en de kerken in de dorpen.

De vuurtoren van Westkapelle

De statige vuurtoren van Westkapelle, oorspronkelijk de toren van de in 1831 afgebrande Sint-Willibrorduskerk, inspireerde Mondriaan tot het maken van prachtige schilderijen. In 1817 plaatste de Staat der Nederlanden een kustlicht op de 38 meter hoge  toren. De kap werd verwijderd en de klokkenruimte werd verlaagd en ingericht als woonruimte voor de vuurtorenwachter.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de rijksmonumenten die de gemeente Veere rijk is? Stap dan eens binnen bij Museum Veere, Markt 5 in Veere. Dit is de locatie van het oude stadhuis in Veere. Of bezoek de website van Zeeland Visit(externe link).