Verbetering kern Serooskerke

De inwoners van Serooskerke hebben in 2015 een visie en dorpsplan Serooskerke opgesteld. De dorpsraad bewaakt de realisatie van de beschreven doelen. Ook houdt de dorpsraad een vinger aan de pols om te kijken of acties vanuit de gemeente er op aansluiten. Als er zich nieuwe kansen voordoen dan is de dorpsraad de partij om dit verder tot uitvoering te brengen of te overleggen met de inwoners.

De Dorpsvisie

Serooskerke is een centraal gelegen dorp op Walcheren waar het goed vertoeven is. Kust en stad bevinden zich op korte afstand, maar de drukte van beiden ziet men niet terug op Seroos. Beeldbepalend voor het dorp zijn de Johannes kerk, de molen en het park Welgelegen. De rijke historie van het dorp verdient meer bekendheid.

Serooskerke heeft talrijke voorzieningen waaronder een breed winkelaanbod, basisschool, zwembad, dorpshuis en fysio- en fitnesscentrum. Daarnaast is er een sterk ontwikkeld en gevarieerd verenigingsleven. Bedrijventerrein de Zompe ligt aan de rand van het dorp. Sterk ondernemerschap kenmerkt het dorp en zijn inwoners.

Serooskerke vervult van oudsher een regiofunctie. Doel is deze functie te versterken door de ontwikkeling te stimuleren van de voorzieningen en het verenigings- en bedrijfsleven. Samenwerking is van belang om dit doel te bereiken en de huidige voorzieningen te kunnen behouden.

De doelen

  • Goede voorzieningen zijn essentieel voor de levensvatbaarheid van Serooskerke.
  • Serooskerke moet voor jong en oud een plaats zijn waar het plezierig en veilig wonen is.
  • Serooskerke heeft een rijk verenigingsleven. Verenigingen werken samen zowel lokaal als regionaal.
  • Serooskerke is een dorp, waar de bewoners naar elkaar omzien. Een hechte gemeenschap. Ouderen en hulpbehoevenden krijgen zorg van buren, vrienden, kinderen en instanties, die hulp verlenen of hulp regelen.
  • Sterk ondernemerschap kenmerkt Serooskerke en zijn inwoners.
  • In Serooskerke wordt Walcherse kunst getoond. De rijke historie wordt ontsloten.
  • Serooskerke zet zich actief in voor een duurzame toekomst.

Meer informatie over project Serooskerke

Meer informatie is te vinden op de website van de dorpsraad.

Dit vindt u misschien ook interessant