Grondgebruik

Op veel plaatsen gebruiken bewoners een stukje gemeentegrond zonder dat hier afspraken over zijn gemaakt. Vaak zijn bewoners zich hiervan helemaal niet bewust. Wij brachten het grondgebruik in kaart. Tijdens het project maken we afspraken met de betreffende bewoners. 

Waarom het project grondgebruik?

Met dit project willen we het gebruik van gemeentegrond voor iedereen op een gelijke en transparante manier regelen. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd. 

Hoe doen we dit?

Er zijn drie manieren om het gebruik van gemeentegrond te regelen.

Kopen

Wij toetsen of de grond aan u verkocht kan worden. De gemeente heeft hiervoor Uitvoeringsregels groen- en reststroken  (605.487 KB) vastgesteld. De grond die we uitgeven is maximaal 300 m² en heeft een vaste prijs van € 129,00 per m² (kosten koper). Is de (toekomstige) bestemming ‘wonen erf'? Dan ontstaan extra bouwmogelijkheden en geldt de verkoopprijs voor bouwgrond.

Huren

Soms voldoet een strook niet aan de normen voor verkoop, maar kunt u de strook in uitzonderlijke gevallen wel huren. Bijvoorbeeld als de gemeentegrond aan een huurwoning grenst. De huurprijs is € 6,00 per m² per jaar met een minimumbedrag van € 50,00 per jaar. 

Teruggeven

Tenslotte kunt u de grond aan ons teruggeven. Dat kan bijvoorbeeld als u de strook al in gebruik heeft maar deze niet wil kopen of huren. Wij richten het dan weer opnieuw in.

Wat betekent dit voor u?

Elke fase begint met een informatieavond. De betrokken bewoners ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Na de informatieavond maken we een afspraak met u om uw situatie te bespreken.

Ontvangt u geen uitnodiging en wilt u toch meer weten over het project? Dan bent u natuurlijk ook van harte welkom.

Vragen over het project grondgebruik?

Wilt u meer weten over het Project Grondgebruik? Bekijk dan de veelgestelde vragen (200.942 KB). Ook kunt u bellen met het projectteam Grondgebruik via telefoonnummer (0118) 555 281 of een e-mail sturen naar grondgebruik@veere.nl.

Belangstelling groen- en reststroken?

Grenst uw perceel aan een stukje gemeentegrond en wilt u dit graag bij uw perceel trekken? Ook dan kunt u dit stuk grond misschien van de gemeente kopen. U kunt hiervoor het aanvraagformulier groen- en reststroken invullen. Wij laten u zo snel mogelijk weten of u de strook gemeentegrond kunt kopen. Heeft u nog vragen? Neem dan gerust contact op met Thom Pleijsier via telefoonnummer (0118) 555 393 of e-mailadres TC.Pleijsier@veere.nl. Of bekijk meer informatie over groen- en reststroken.