Grondgebruik

Op veel plaatsen gebruiken bewoners een strook gemeentegrond zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt. Vaak zijn bewoners zich hiervan helemaal niet bewust. Wij brachten het grondgebruik in kaart. Tijdens het project Grondgebruik maken we afspraken met de betreffende bewoners.

Waarom het project grondgebruik?

Met dit project willen we het gebruik van gemeentegrond voor iedereen op een gelijk en transparante manier regelen. Het project wordt gefaseerd uitgevoerd.

Hoe doen we dit?

Er zijn verschillende manier om het gebruik van gemeentegrond te regelen:

Kopen

Wij toetsen of de gemeentegrond aan u verkocht kan worden. De gemeente heeft hiervoor Uitvoeringsregels groen- en reststroken  (605.487 KB) vastgesteld. De grond die we uitgeven is maximaal 300 m² en heeft een vaste prijs van € 129,00 per m² (kosten koper). Is de (toekomstige) bestemming ‘wonen erf'? Dan ontstaan extra bouwmogelijkheden en geldt de verkoopprijs voor bouwgrond.

Huren

In uitzonderingsgevallen kan een strook gemeentegrond verhuurd worden. Verhuur is bijvoorbeeld mogelijk indien een strook gemeentegrond grenst aan een huurwoning. Bewoners van een huurwoning kunnen geen strook gemeentegrond aankopen, omdat zij geen eigenaar zijn van de woning. Indien uit toetsing aan de Uitvoeringsregels groen- en reststroken blijkt dat de strook gemeentegrond voor verhuur in aanmerking komt, dan kunnen wij de strook gemeentegrond aan u te huur aanbieden. De huurprijs is € 6,00 per m² per jaar met een minimumbedrag van € 50,00 per jaar. 

Teruggeven

Indien de strook gemeentegrond niet voor verkoop in aanmerking komt of indien u de strook gemeentegrond niet wil kopen, dan vragen wij u om de strook gemeentegrond aan ons terug te geven. Vervolgens richten wij de strook gemeentegrond weer opnieuw in en nemen de strook gemeentegrond weer in beheer. 

Wat betekent dit voor u?

Aan het begin van een fase informeren wij de betrokken bewoners per brief over de start van het project in de kern. In de brief geven wij een algemene toelichting over het project Grondgebruik. Vervolgens sturen wij een persoonlijke brief over uw situatie. In deze brief wordt ook aangeven welke mogelijkheden er in uw situatie zijn om het grondgebruik te regelen. Na deze brief komen wij graag bij u ter plaatse om het project Grondgebruik en uw situatie met u te bespreken. In de brief wordt aangegeven hoe u met ons een afspraak kan maken. 

Vragen over het project grondgebruik?

Wilt u meer weten over het Project Grondgebruik? Bekijk dan de veelgestelde vragen (122 KB). Ook kunt u bellen met het projectteam Grondgebruik via telefoonnummer (0118) 555 281. Zij zijn bereikbaar op maandag, donderdag of vrijdag. U kunt ook een e-mail sturen naar grondgebruik@veere.nl