In Veere zijn 31 strandpaviljoens. Deze mogen jaarrond op het strand blijven staan. Dit in tegenstelling tot andere bebouwing zoals slaapstrandhuisjes of dagcabines. Deze worden in het najaar weggehaald en in het voorjaar teruggezet.

Functies van licht voor strandpaviljoens

Een strandpaviljoen heeft om verschillende redenen verlichting nodig:

 • kunnen werken na zonsondergang
 • sfeer bieden voor de gasten
 • vindbaarheid voor bezoekers, ook op grotere afstand
 • laten zien dat het paviljoen geopend is
 • veiligheid voor het personeel
 • inbraakbeveiliging na sluitingstijd
Strandpaviljoen verlicht

Gericht licht

Verlichting van een strandpaviljoen kan goed naar beneden gericht worden voor de functies ‘werk’ en ‘sfeer’. Niet gewenst zijn lampen die over het strand uitstralen of anderszins van grote afstand zichtbaar zijn. Een uitzondering daarop is een verlicht reclamebord aan de zijkanten. Dit kan functioneel zijn om strandgasten te laten zien waar het paviljoen is. Wanneer het paviljoen gesloten is, is uitschakelen van reclameverlichting gewenst.

Gericht licht bij strandpaviljoen

Voorwaarden verlichting van of nabij gebouwen

Voor licht op strandpaviljoens en andere recreatiegebouwen in het gebied geldt:

 • verlichting van binnenuit gebouwen, (reclame)verlichting of andere verlichting richting of aan de gevel: uitschakelen na sluitingstijd
 • verlichting voor veiligheid (inbraak e.d.): in de nacht uitschakelen of ver terug dimmen
 • stralers die de omgeving van een gebouw verlichten: zo min mogelijk uren per jaar inzetten
 • stralers zijn ongewenst binnen Natura 2000 de Manteling en Voordelta
 • verlichting, die als storend of overvloedig wordt ervaren, kan worden getoetst aan de Richtlijn Lichthinder van de NSVV
 • verder gelden de algemene kenmerken genoemd voor bewust verlichten