Welke regels gelden er voor ruiters?

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de regels waar u zich als ruiter aan moet houden: Hieronder staan drie artikelen die van toepassing zijn op paardenpoep. Eerst wordt het nummer en de titel van het artikel gegeven. Daarna vindt u een samenvatting van die regel.

Artikel 5.33 beperking verkeer in natuurgebieden

In natuurgebieden is het alleen toegestaan om met een paard of aanspanning te rijden op een ruiterpad. Op alle andere paden is het verboden met een paard of aanspanning te rijden. 

Artikel 5.43 paarden

Gedurende het badseizoen (1 mei tot en met 15 september) is het verboden met een paard op het strand te rijden tussen 10.00 uur en 19.00 uur.

Wat kunt u als ruiter doen?

Gebruik zoveel mogelijk de ruiterpaden of het ruiterroutenetwerk. Gebruikt u toch een fietspad? Rijdt dan in de berm en niet op het pad zelf. Zo blijft het fietspad ook berijdbaar voor fietsers.

Het ruiterroutenetwerk

We hebben een ruim 200 kilometer lange ruiterroute met bewegwijzering op de knooppunten. Dit werkt hetzelfde als de populaire fietsknooppuntenroute. Is er onderhoud nodig aan het ruiterroutenetwerk? Melden (met foto) kan per mail via gemeente@veere.nl of WhatsApp 06 23 58 45 77.

Strand

Het ruiterroutenetwerk loopt voor een deel (19 kilometer) over de stranden. Maar op het strand mag u in het badseizoen van 1 mei tot 15 september tussen 10.00 uur en 19.00 uur niet rijden. De aangewezen overgangen zijn geschikt gemaakt voor de paarden. 

Mest

Mest op de weg, fietspaden en strandovergangen is vervelend voor andere weggebruikers. Zorg dat deze routes mestvrij blijven. Kunt u niet meteen van uw paard afstappen? Doe het dan later en kom terug om de poep op te ruimen. Volgens de regels bent u dat namelijk verplicht. Rijden op fiets- en wandelpaden is verboden.

Veilig paardrijden

Met het oog op de veiligheid van uzelf, uw paard en andere weggebruikers geven wij de volgende tips:

  • rijd door de berm als u niet op een ruiterpad bent of houd zoveel mogelijk rechts aan wanneer u niet in de berm kunt rijden
  • laat uw paard niet van de beplanting eten en laat uw paard niet drinken uit plassen
  • kom niet op voetpaden
  • passeer medeweggebruikers altijd stapvoets
  • rijd stapvoets in smalle bermen en in de bermen naast fietspaden
  • ga niet paardrijden in het (schemer)donker, tenzij u goede verlichting hebt en reflecterende kleding. Zorg ook voor goede zichtbaarheid van uw paard.

Wat kunt u als manegehouder doen?

Het voorkomen van overlast begint met een goede voorlichting. Als manegehouder bent u een ambassadeur van uw sport. U bent verantwoordelijk  voor het bijbrengen van de spelregels aan (beginnende) ruiters. U kunt ruiters wijzen op de regels die in de algemene plaatselijke verordening (APV) aan paardrijden gesteld worden. Ook kunt u ruiters wijzen op het ruiterroutenetwerk en wat de kortste weg van de manege naar het netwerk is. De gemeente heeft posters en flyers voor uw manege.

Artikel 2.58 verontreiniging door honden en paarden

In de openbare ruimte is het verplicht de uitwerpselen van paarden op te ruimen. Met openbare ruimte wordt alle ruimte bedoeld die voor het publiek toegankelijk is. Eigen tuin en wei behoren hier niet toe.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over het project kleine ergernissen, dan kunt u contact opnemen via telefoonnummer (0118) 555 444 of e-mail cpb@veere.nl.