De gemeente Veere en DNWG voeren in 2025 werkzaamheden uit in de Duinweg 

Werkzaamheden gemeente Veere

Bij veel neerslag is er een verhoogde kans op wateroverlast. Om de kans op wateroverlast te verkleinen leggen we een hemelwaterriolering aan. Dit riool zorgt voor een vrije uitstroom van het regenwater naar de watergang aan de Zeeduinsepoort. Deze werkzaamheden zijn dusdanig ingrijpend dat we meteen de gehele inrichting van de openbare ruimte aanpakken. We voeren de volgende werkzaamheden uit:

  • Opbreken huidige bestrating en asfalt
  • Uitvoeren divers grondwerk
  • Opbreken huidige riolering inclusief huisaansluitingen
  • Aanleggen nieuwe riolering inclusief huisaansluitingen
  • Aanleggen nieuwe hemelwaterriolering
  • Aanbrengen nieuwe wegfundering
  • Aanbrengen nieuwe bestrating. 

Werkzaamheden DNWG aan kabels en leidingen

We combineren de werkzaamheden van de gemeente Veere met de vervanging van huidige kabels en leidingen (gas, water en elektra) Op dit moment zijn we nog in gesprek met DNWG over de exacte combinatie van deze werkzaamheden.

Voorlopig ontwerp

Het voorlopige ontwerp van de nieuwe inrichting kunt u via de knop hieronder bekijken.

Planning (onder voorbehoud)

Januari 2025 – juli 2025

Contact

Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de projectleider Civiele techniek van de afdeling Openbare Ruimte. Op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer (0118) 555 444 of gemeente@veere.nl.