Burgemeester en wethouders van Veere maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat van 26 januari 2023 tot en met 08 maart 2023 het ontwerp 6e herziening bestemmingsplan Buitengebied Veere ter inzage ligt.

Inhoud

Dit bestemmingsplan omvat onder andere:

  • Enkele wijzigingen van de plangrens;
  • Diverse ontwikkelingen, die met een uitgebreide afwijkingsprocedure mogelijk zijn gemaakt;
  • Diverse verbeteringen in de regels;
  • Actualisatie van de regels;
  • Verwerken van het vastgestelde beleid “Zon op Land”;
  • Het opnemen van een aantal nieuwe ontwikkelingen. 
     

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit liggen van 26 januari 2023 tot en met 08 maart 2023 ter inzage op het gemeentehuis, Traverse 1 in Domburg. De Centrale Publieksbalie werkt uitsluitend op afspraak. Wilt u één of meerdere dossiers inzien? Wij helpen u graag en vragen u contact op te nemen via 0118-555444, dat kan vanaf 08.30 uur ‘s morgens. U kunt ons ook mailen: gemeente@veere.nl. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is vanaf 19 januari 2023 beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl en is te vinden onder plannummer  NL.IMRO.0717.0202BPBgbH6-OW01.

Indienen zienswijze

Iedereen heeft de mogelijkheid mondeling of schriftelijk een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad. Indien u mondeling een zienswijze wilt indienen, kunt u hiervoor contact opnemen met Ella Louwerse, via 0118-555355.