Onkruidbestrijding

Wat is het?

Verhardingen

Vanaf 2008 wordt de onkruidbestrijding op onze straten uitgevoerd volgens de richtlijnen voor Duurzaam Onkruid Beheer (DOB). De uitvoering is door KIWA gecertificeerd met "Brons" voor Duurzaam Terrein Beheer.

Wat moet ik doen?

Wat betekent dit nu op straat?

De bestrijding van het onkruid op de straat gebeurt nog met het middel Round-up Evolution. De Weed-IT is een kleine spuitmachine, uitgerust met infrarood sensoren en spuit alleen op die plaatsen waar onkruid staat. Dus als de straat schoon is, wordt er geen bestrijdingsmiddel gebruikt. Verder mag er alleen gewerkt worden bij droog weer. Op deze manier is het gelukt om in 2009 met 70 liter Round-up (25 kg werkzame stof) het onkruid op de Veerse verharding te bestrijden. De agn. DOB-norm is 2 liter Round-up per hectare verharding. Omgerekend mag de gemeente Veere maximaal 124 liter verbruiken.

Onze planning van de werkzaamheden met de Weed-IT

Met onze werkmethoden blijven we enorm weerafhankelijk. Dat betekent dat we vooraf geen vaste data kunnen afspreken.

Eind april heeft de eerste kleine ronde met de Weed-IT plaats gevonden. Alleen die plaatsen met heel veel onkruidgroei zijn behandeld. Door de droogte is de onkruidgroei achter gebleven en hebben we de tweede week van juni een grote ronde opgestart. Deze ronde wordt gefaseerd afgewerkt en loopt tot eind juli. In vrijwel alle straten zal de Weed-IT machine langskomen. De borstelmachine wordt ingezet op de locatie waar geen bestrijdingsmiddel wordt gebruikt en op locaties waar de bestrijdingsmiddelen onvoldoende resultaat geboekt hebben.

Begin september volgt meestal weer een halve ronde, afhankelijk van de hoeveelheid onkruid.

Preventie

Naast de bovengenoemde vorm van onkruidbestrijding zijn we ook volop bezig met maatregelen om onkruidgroei op verhardingen te voorkomen. Op bepaalde stukken verharding met extreem veel onkruidgroei of op bijzondere plaatsen brengen we een voegvulling aan tussen de stenen. Bij banken en palen in de verharding worden de gaten opgevuld met een voegmortel. Misschien ook een goed idee voor u om de onkruidgroei op uw erf te voorkomen!

Onder het kopje openbare documenten ziet u foto's met voorbeelden van de preventieve maatregelen die de gemeente Veere uitvoert.

Hoe lang duurt het?

Plantsoenen

Het meeste onkruid groeit niet op straat maar in onze plantsoenen. In onze gemeente worden al jaren vrijwel geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen in het plantsoen gebruikt. Wieden en nog eens wieden, gecombineerd met een gezonde beplanting is onze manier van onderhoud.

De gemeente Veere heeft in 2009 de volgende hoeveeldheden bestrijdingsmiddelen verbruikt:

  • (half-) verhardingen: 69,50 liter Round-uo Evolution en 4,80 liter MCPA
  • plantsoenen: 7,00 liter Round-up Evolution en 1,00 liter MCPA
  • sportvelden: 25,00 liter D Dicamba

Met wie kan ik contact opnemen?

Wij weten dat onze inwoners vinden dat hun dorp of stad er schoon bij moet liggen. Soms vindt u dat de aanwezigheid van onkruid in uw straat niet overeenstemt met uw beeld van kwaliteit en netheid.

Het kan zijn dat de Weed-IT machine nog bezig is in een ander dorp, maar uw mag altijd contact met ons opnemen.

Het gemeentelijk servicenummer is: (0118) 555 444.

Heeft u een vraag? Wij helpen u graag!

Neem contact met ons op via het contactformulier