In de dertien kernen van de gemeente Veere is een onderzoek uitgevoerd naar de balans tussen leefbaarheid en toerisme. Het onderzoek vormt de basis van toekomstig beleid op het gebied van toerisme in de gemeente. De gemeente Veere loopt met dit soort onderzoek voorop in Nederland.

Uitkomsten

Met de uitkomsten van het onderzoek Leefbaarheid & Toerisme hebben we beeld van de factoren die een rol spelen bij de balans tussen leefbaarheid en toerisme. We kennen het gevoel van de inwoners over de impact van het toerisme op de leefbaarheid. We hebben de verkeersintensiteit en de parkeerdruk in de kernen van de gemeente Veere gemeten en we kennen het aanbod van de overnachtingsmogelijkheden en de ontwikkelingen in de toeristische overnachtingen.

Vervolg

Met het onderzoek hebben we een duidelijkere basis om een dialoog aan te gaan met bewoners en ondernemers, maar zeker ook met elkaar. Het onderzoek geeft houvast in relatie tot nieuwe (beleids)ontwikkelingen. Er was behoefte aan objectieve cijfers en die heeft dit onderzoek opgeleverd.

Het onderzoek is ook van belang in relatie tot een aantal ruimtelijke ingrepen. Bij de ontwikkeling van (ruimtelijke)plannen betrekken we de uitkomsten van het onderzoek. De resultaten geven ons houvast in relatie tot de keuzes die we maken. Bij de ontwikkeling van nieuw beleid spelen we hierop in. Beleid dat een bijdrage levert aan het sturen op de balans tussen druk en draagvlak. Dat doen we volgend jaar (onder andere) bij het proces voor de parkeernota, het ERT-beleid en de Omgevingsvisie.

Een en ander betekent niet dat we onvoldoende hebben gedaan de laatste jaren. Er zijn bijvoorbeeld allerlei prijzen gewonnen. De gemeente is een voorloper in Nederland op het gebied van kennis over toerisme. Maar dagrecreatie is nog een “witte vlek”. Samen met het Kenniscentrum Kusttoerisme kunnen we kijken wat er op dit gebied kan gaan gebeuren.