Nieuwe vragenlijst Noordwestroute

logo banner Noordwestroute

Op 26 juni waren er diverse informatiebijeenkomsten op het gemeentehuis over de Noordwestroute. Bij de bijeenkomsten is informatie gedeeld over het proces. Ook zijn verschillende onderdelen van een mogelijke oplossing met elkaar bekeken. Iedereen kon een mening (al dan niet digitaal) achterlaten.

Nieuwe vragenlijst op doemee.veere.nl

Er staan op doemee.veere.nl momenteel vier scenario’s met mogelijke delen van een oplossing voor de verkeersstructuur in het noordwesten van Walcheren. We horen graag van u welke onderdelen we verder moeten onderzoeken, wat u interessant of minder kansrijk vindt. Hiervoor staat er op doemee.veere.nl een nieuwe vragenlijst. We hopen dat u uw mening achterlaat over deze volgende stap naar een oplossing voor de Noordwestroute. Op doemee.veere.nl kan u binnenkort een filmpje zien met informatie over het proces in de Noordwestroute.