De gemeente Veere is een prima gemeente om te verblijven, recreëren en te wonen. Omdat op de langere termijn onze bevolkingssamenstelling gaat veranderen ontstaat er een vraag naar andere woningen. Woningen die nu nog voldoen kunnen hierdoor minder aantrekkelijk worden om in te wonen. Om uw woning ook op langere termijn aantrekkelijk te houden kunt u nu een lening aanvragen om uw woning te verbeteren of aan te passen.

Waarvoor kunt u de stimuleringslening gebruiken

 • Om gebreken aan het casco van de woning op te heffen.
 • Voor aanpassingen aan de woning om langer thuis te kunnen wonen.
 • Om het energieverbruik in de woning te verminderen.

Enkele spelregels

 • Alleen voor woningen voor permanente bewoning
 • Maatregelen moeten binnen 12 maanden uitgevoerd worden.

Vormen van de Stimuleringslening Duurzaam en Langer Thuis

Consumptief

Een consumptieve of persoonlijke lening is een lening met een vaste rente en looptijd. U weet dus precies wat de maandlasten zijn en wanneer de lening is afgelost. De persoonlijke lening is een lening zonder onderpand. Voor het aanvragen van de lening moet u en/of uw mede-aanvrager jonger zijn dan 76 jaar.

Hypothecair

Bij een hypothecaire lening dient uw woning als onderpand voor de lening. U moet voor het afsluiten van deze lening naar de notaris. Deze lening heeft geen leeftijdsgrens.

Verzilverlening

Met de Verzilverlening wordt de overwaarde van de woning gebruikt om de woning aan te passen. U hoeft maandelijks geen rente en aflossing te betalen. De Verzilverlening wordt als hypothecaire lening afgesloten en is een aanvulling op uw bestaande hypotheek(-en). Bij verstrekking bedraagt de Verzilverlening niet meer dan 80% van de WOZ-waarde of de getaxeerde marktwaarde van uw woning. U komt in aanmerking voor deze lening variant wanneer u 58 jaar of ouder bent.

Voorwaarden stimuleringslening

Specifiek voor de Duurzaam Langer en Thuis lening consumptief geldt:

 • Kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten.
 • Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 10.000,- en maximaal 15 jaar voor bedragen vanaf € 10.001,-
 • Het rentepercentage is 1,5%.
 • Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

Specifiek voor de Duurzaam Langer en Thuis lening hypothecair geldt:

 • Kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten.
 • Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Er is geen aflossingsvrij deel toegestaan.
 • Heeft een looptijd van maximaal 10 jaar voor bedragen tot en met € 10.000,- en een looptijd van maximaal 20 jaar voor bedragen vanaf € 10.001,-.
 • Het rentepercentage is 1,0%. Let op: hier komen nog extra notariskosten en afsluitkosten bij. Dit weegt niet op tegen het rentepercentage van de consumptieve. 
 • Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

Specifiek voor de Verzilverlening geldt:

 • Kan nooit meer bedragen dan de werkelijke kosten.
 • Wordt hypothecair verstrekt.
 • Bedraagt minimaal € 2.500,- en maximaal € 25.000,-.
 • Het rentepercentage wordt door SVn vastgesteld en gepubliceerd.
 • Wordt verstrekt vanuit een bouwdepot.

Stimuleringslening aanvragen

Na beoordeling door de gemeente (passen de gevraagde maatregelen binnen de regeling) voert het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederland (SVn) een krediettoets uit. Bij toekenning van de stimuleringslening verzorgt SVn de verdere financiële afhandeling.

Aanvraagformulier Stimuleringslening Duurzaam en Langer Thuis

De stimuleringsregeling wordt mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Windparken Oosterscheldekering.

Regelingen verbeteren woning

Naast deze aantrekkelijke stimuleringslening zijn er nog meer regelingen voor het verbeteren van uw woning. In onderstaand overzicht staan de verschillende mogelijkheden.

Naam regeling

Doelgroep

Welke maatregelen

Welke vorm

Aanvullende informatie

Bedrag

Aanvraag/meer informatie

Type financiering

Stimuleringslening Duurzaam en Langer ThuisParticuliere woningeigenarenEnergiebesparing, duurzaamheid en levensloop-bestendigheidEr zijn 3 vormen: Consumptief, Hypothecair en Verzilverlening. Informatie over deze vormen leest u aan het begin van deze pagina.Zie verordeningTussen de € 2.500,00 en € 25.000,00

Aanvraagformulier Stimuleringslening Duurzaam en Langer Thuis

Verordening stimuleringslening woningverbetering

Lening
Nationaal WarmtefondsParticuliere woningeigenarenEnergiebesparende maatregelenLening met een wisselend rentepercentage
(verschillende looptijden mogelijk)

Vergoedingsvrij vervroegd aflossen

Vast maandbedrag en looptijd

Tot maximaal € 65.000 lenen

Energiebespaarlening

Lening
Nationaal WarmtefondsVereniging van eigenarenEnergiebesparende maatregelenLening met een wisselend rentepercentage
(verschillende looptijden mogelijk)

Persoonlijke begeleiding

Vanaf acht appartementsrechten

Maximaal € 65.000 per appartementsrechtEnergiebespaarleningLening
Aanvulling Nationaal Warmtefonds voor Zeeuwen (bewoners en VVE’s)

Particuliere woningeigenaren

Vereniging van eigenaren

Energiebesparende maatregelenExtra rentekorting op de lening van 0,5%Zie nationaal warmtefondsZie nationaal warmtefonds

Energiebespaarlening Zeeland

Extra korting op bovenstaande lening
Laag btw-tarief op arbeid bij isolerenParticuliere woningeigenarenHet isoleren van de woningMaatregelen vallen onder 9% BTW tariefIsoleren van vloeren, muren en daken om isolatieglas bij woningen ouder dan 2 jaar.BTW voordeelBelastingdienstBTW voordeel
Geen btw bij aanschaf van zonnepanelenParticuliere woningeigenaren1e keer aanschaffen zonnepanelenGeen BTW bij aanschaf en mogelijkheid om terug te vragenPlaatsen van zonnepalen voor particulierenBTW voordeelBelastingdienstBTW voordeel
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Woningeigenaren

Zakelijke gebruikers

Fabrikanten, leveranciers, bouwbedrijven en installatiebedrijven

aanschaf zonneboiler, warmtepomp, aansluiting op een warmtenet en isolatiemaatregelen.

Zakelijke gebruikers kunnen daarnaast in aanmerking komen voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Subsidie op basis van genomen maatregelenDiverse maatregelenSubsidie afhankelijk van de maatregelen die genomen wordenRVOSubsidie
Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP)Eigenaren van een elektrische auto (nieuw of gebruikt)Aanschaf elektrische autoSubsidie eenmalig per autoZie voorwaarden op site RVO

Gebruikte elektrische personenauto koop of private lease = € 2.000

Nieuwe elektrische personenauto koop of private lease = € 4.000

RVOSubsidie

Meer informatie

Bekijk meer informatie op de website van SVn of in de Verordening lening Duurzaam en Langer Thuis gemeente Veere 2021 of op de website www.duurzaambouwloket.nl.

Voor meer informatie over de stimuleringslening kunt u contact met ons opnemen via 0118-555444 of mailen naar gemeente@veere.nl

Heeft u andere vragen over duurzaamheid? Stuur dan een e-mail duurzaamveere@veere.nl