Bijdrage uit de Reserve Leefbaarheid

Informatie over de Reserve Leefbaarheid

‘Meer samenleving, minder overheid’. De gemeenteraad van Veere realiseert dit met de Reserve Leefbaarheid. Wij willen de leefbaarheid in onze samenleving graag verbeteren door kleine en grote initiatieven van inwoners te ondersteunen.

Heeft u een goed plan om het wonen en leven in uw omgeving nog beter te maken? Neem dan eerst contact op met de gemeente Veere om na te gaan of uw plan in aanmerking komt voor de Reserve Leefbaarheid. Komt uw plan in aanmerking? Vul dan het aanvraagformulier in via de groene knop hieronder.

Direct het formulier leefbaarheidsbijdrage invullen

Goed om te weten

Een aanvraag bij de Reserve Leefbaarheid kunt u het hele jaar indienen, uiterlijk tot en met 31 december 2024. Doorgaans ontvangt u binnen 8 weken ons besluit. 

Het is belangrijk dat u de gegevens zo volledig mogelijk invult. Zo kunnen wij snel een besluit nemen over uw aanvraag. We willen u dus vragen om van tevoren te bekijken wat wij van u nodig hebben. Dit leest u op deze pagina onder het kopje “Gegevens die nodig zijn voor een Reserve Leefbaarheid”. Let op u kunt ons aanvraagformulier niet tussentijds opslaan.  

Initiatieven die aansluiten bij de Reserve Leefbaarheid

De gemeente Veere ondersteunt initiatieven met de Reserve Leefbaarheid die:

 • Een maatschappelijke meerwaarde hebben voor de samenleving. Het initiatief draagt bij aan een duurzame versterking van de (lokale) samenleving.
 • Voortkomen uit de eigen kracht van de inwoners. Het initiatief wordt ook gedragen door deze inwoners en de lokale samenleving.
 • Bijdragen aan de doelen in het “Hoofdlijnenakkoord".

Wij maken hierbij onderscheid in kleine en grote initiatieven:

 • Kleine initiatieven zijn initiatieven waarbij de totale kosten maximaal € 2.500 zijn. De bijdrage vanuit de gemeente Veere is maximaal 70% van de totale kosten. 
 • Grote initiatieven zijn initiatieven waarbij de totale kosten meer dan € 2.500 zijn. De bijdrage vanuit de gemeente Veere is maximaal 50% van de totale kosten.   

Gegevens die nodig zijn voor een Reserve Leefbaarheid

Voor een aanvraag bij de Reserve Leefbaarheid heeft u de volgende gegevens nodig:

 • Beschrijf uw initiatief.
 • Beschrijf de maatschappelijke meerwaarde van uw initiatief.
 • Een plan van aanpak van het initiatief (tijdplanning, de te nemen stappen, et cetera).
 • Begroting van het initiatief (overzicht van inkomsten en uitgaven) inclusief eigen bijdrage.
 • Eventuele noodzakelijke vergunningen.

Het budget van de reserve leefbaarheid

Voor de Reserve Leefbaarheid hebben wij een subsidieplafond van € 187.709. Dit budget verdelen wij over de subsidieaanvragen volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Is het plafond bereikt? Dan kunnen wij geen subsidie meer verlenen. 

Voorwaarden voor een Reserve Leefbaarheid

Voor een bijdrage van de Reserve Leefbaarheid gelden de volgende voorwaarden:

 • Een bijdrage vanuit de Reserve Leefbaarheid is een eenmalige bijdrage.
 • Het initiatief heeft een breed draagvlak onder de inwoners van uw kern.
 • Wij hanteren altijd een mate van cofinanciering. Dit betekent dat u als initiatiefnemer ook een deel van de kosten inlegt:
  • Klein initiatief (tot en met € 2.500)? Dan is de bijdrage vanuit de gemeente Veere maximaal 70% van de totale kosten. Als initiatiefnemer legt u zelf 30% in. 
  • Groot initiatief (meer dan € 2.500)? Dan is de bijdrage vanuit de gemeente Veere maximaal 50% van de totale kosten. Als initiatiefnemer legt u zelf ook 50% in.
 • Uw eigen bijdrage mag bestaan uit eigen gelden, maar ook uit gelden van derden.
 • Als initiatiefnemer bent en blijft u verantwoordelijk voor de realisatie van het initiatief.
 • Een bijdrage vanuit de Reserve Leefbaarheid is maximaal € 25.000. 
 • Het initiatief kan op geen enkele andere wijze subsidie ontvangen vanuit de gemeente Veere.
 • Het initiatief is duurzaam. Dit betekent dat het initiatief een blijvend karakter heeft en geen eenmalig project is.  
 • Jaarlijks organiseren wij een activiteit over de Reserve Leefbaarheid. Als initiatiefnemer neemt u deel aan deze activiteit en licht u uw initiatief toe. 

Contact opnemen?

Vragen over de leefbaarheidsbijdrage kunt u stellen aan Sylvia Crielaard, telefoonnummer (0118) 555 278 of e-mailadres SF.Crielaard@veere.nl

Nieuws

Initiatieven met een bijdrage vanuit de Reserve Leefbaarheid