In de Veerse krant van september vorig jaar hebben wij informatie gedeeld over het bestrijden van de Japanse Duizendknoop. Op dat moment was de zomer net voorbij en was er veel belangstelling in de pers rond deze agressieve plant. Op veel plekken in Nederland wordt deze plant gesignaleerd. Door de sterke groeikracht verdrukt de Duizendknoop ander planten en maakt zelfs funderingen van wegen en gebouwen kapot.

In het bericht van september vroegen wij u te melden waar u de Japanse duizendknoop heeft  gezien. In uw eigen tuin of op openbaar terrein. Dat is ongeveer 15 keer gedaan op particulier terrein en 20 keer voor het openbaar gebied. Samen met de gegevens van onze eigen buitendienst hebben wij zo een goed beeld van de verspreiding.

Door de Stichting Probos is in 2013 tot 2016 onderzoek gedaan bij 31 terrein beherende instanties op 120 locaties. Begin februari dit jaar is Probos met haar conclusies gekomen.

Japanse duizendknoop
Japanse Duizendknoop

Conclusies

Conclusies van het onderzoek van Probos zijn te vinden via www.bestrijdingduizendknoop.nl.

Kort gezegd is chemische bestrijding en handmatig uittrekken het meest efficiënt. Handmatig is relatief duur maar voor kleine plekken goed uit te voeren. Chemische bestrijding heeft als nadeel dat er nog niet goed bekend is wat het lange termijn effect is van RoundUp op de bodem en het grondwater.

De verspreiding binnen de Gemeente Veere is beperkt. Op de meeste  gemelde plekken is het geschatte oppervlak minder dan 20 vierkante meter. Op 4 plekken staat meer dan 200 vierkante meter. Deze grote locaties zijn allemaal in beheer van gemeente of Waterschap Scheldestromen. De grote locaties die door de gemeente worden beheerd zullen bestreden worden door begrazing met schapen (proef) of door handmatig verwijderen of door maaien. Dit is afhankelijk van de plek en de verspreiding, maatwerk dus.

Advies

De Gemeente Veere zal niet op particuliere percelen gaan bestrijden.

Ons advies voor de kleine particuliere locaties is handmatig verwijderen. Al het materiaal moet in de grijze container worden gegooid. Via de groene container komt het weer in het compost circuit wat verspreiding zou bevorderen.

Verder concludeert het onderzoek van Probos dat niet op alle locaties waar Duizendknoop staat deze ook bestreden hoeft te worden. Als er geen werkzaamheden plaats vinden en de plek niet wordt verstoord is de kans op verspreiden niet groot.

Het Waterschap heeft een eigen aanpak. Voor informatie daarover kunt u contact opnemen met het Waterschap via  info@scheldestromen.nl  of 088-2461000.