Intentieovereenkomst herstel Buitenplaats Hoogduin

Intentieverklaring herstel Buitenplaats Hoogduin

Op 5 juli heeft wethouder René de Visser een intentieovereenkomst getekend voor het herstellen van Buitenplaats Hoogduin. Deze intentieovereenkomst is getekend door mevrouw M. Mohrmann-Backer en haar zoons, vertegenwoordigers van Landgoed Hoogduin. Met deze intentieovereenkomst is weer een stap gezet in het herstel van het hoofdhuis Buitenplaats Hoogduin.

Landgoed Hoogduin

Landgoed Hoogduin ligt centraal in de Manteling, tussen Oostkapelle en Domburg. Het landgoed bestaat uit drie voormalige buitenplaatsen: Hof Landlust, Hof Hooge Duijn en Hof Duijnvliet. Het landgoed is in het bezit van de familie Mohrmann. Zij kochten het landgoed in 1996. In 2003 werd een visie op beheer en herstel gemaakt. Grote delen van de drie oorspronkelijke buitenplaatsen worden hersteld. Hierbij wordt één hoofdhuis met bijgebouwen opnieuw gebouwd. Het herstelplan houdt rekening met natuur en cultuurhistorische waarden.

Herstelplan

Op 15 april 2004 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over het herstelplan en kaders vastgesteld. De initiatiefnemers zijn in 2004 gestart met de reconstructie van de Buitenplaats. Een groot deel van de structuur van de paden is teruggebracht zoals het oorspronkelijk was. Nu, bijna 20 jaar later, hebben de initiatiefnemers de vereiste Natuurvergunning van de provincie gekregen voor de bouw van het hoofdhuis. Hiermee is voldaan aan de overige eisen van het herstelplan.
 

Haalbaarheidsonderzoek

Op 1 juli heeft het college besloten om de haalbaarheid van de bouw van het hoofdgebouw van Buitenplaats Hoogduin te onderzoeken. Om dit besluit te bevestigen is op 5 juli de intentieovereenkomst ondertekend.
 

Openstelling

De Buitenplaats is gedeeltelijk opengesteld voor publiek. Als het hoofdhuis er is zullen ook rondleidingen gegeven gaan worden. Op die manier wordt een verloren gegaan evenwicht tussen natuur en recreatie hersteld en kan worden genoten van cultuurhistorisch erfgoed.