Inkoopvoorwaarden

Inkoopvoorwaarden

De gemeente Veere heeft algemene voorwaarden opgesteld voor de inkoop van goederen en diensten. Deze voorwaarden zijn gebaseerd op het model algemene voorwaarden van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG).

Voor de inkoop van IT diensten worden de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT (GIBIT) 2023 toegepast. Onderin deze pagina kunt u de inkoopvoorwaarden en een toelichting downloaden.

Wat staat er in de inkoopvoorwaarden?

Inkoopvoorwaarden zijn regels en afspraken waaraan zowel de gemeente als de contractant (de aannemer, leverancier of dienstverlener) zich moet houden. Het gaat om de volgende voorwaarden:  

  • Uitvoering van de overeenkomst: welke verplichtingen hebben de contractant en de gemeente? Welke afspraken zijn er gemaakt met betrekking tot bijvoorbeeld de kwaliteit, garantie en intellectueel eigendom?
  • Financiële bepalingen: welke prijzen hebben de partijen afgesproken en hoe verloopt het betaalproces?
  • De levering van de goederen: hoe levert de contractant de goederen? Hoe worden de goederen verpakt en getransporteerd?  
  • Het verrichten van diensten: aan welke criteria moeten de diensten en het personeel van de contractant voldoen?
  • Het einde van de overeenkomst: hoe kan de overeenkomst worden opgezegd en hoe verloopt een eventuele ontbinding of vernietiging? 

Vragen over de inkoopvoorwaarden?

Heeft u vragen over het inkoop- en aanbestedingsbeleid? Neem dan contact op onze Adviseur Inkoop via telefoon (0118) 555 444 of mail aanbestedingen@veere.nl.